Dordrecht is scheepvaartstad bij uitstek. Door de unieke ligging aan het water en het invoeren van het ‘stapelrecht’ creëerde Dordrecht zelfs zijn eigen Gouden Eeuw, ‘Dordrechts Gouden Eeuw’. Er wordt niet voor niets gezegd dat Dordrecht haar bestaansrecht dankt aan de scheepvaart.

Vandaag de dag is Dordrecht nog steeds nauw verbonden met de scheepvaart en maakt deel uit van de maritieme topregio. Logisch, er passeren jaarlijks 150.000 schepen onze stad.
Helaas zijn niet alle voorzieningen voor de binnenvaart optimaal. Er is bijvoorbeeld maar één autoafzetplaats (een kade die dient als calamiteitenplek waar alleen kort aangemeerd mag worden, bijvoorbeeld voor proviand of het wisselen van bemanning). Deze plek, aan de Handelskade, wordt goed gebruikt. Op bepaalde wisseldagen liggen er zelfs regelmatig schepen op elkaar te wachten. Op de foto liggen er 3 eenheden afgemeerd en liggen er 2 te wachten.

Onlangs heeft BLN-Schuttevaer, de belangenorganisatie van de binnenvaart, de gemeente verzocht om een tweede autoafzetplaats aan de Beneden Merwede. Zo kan de Handelskade worden ontlast en is omvaren voor de schepen die vanuit de Noord naar de Beneden Merwede gaan en andersom verleden tijd.

Beter Voor Dordt steunt dit verzoek en heeft samen met een collega fractie middels een motie het college verzocht om voor de behandeling van de begroting, inzage te geven in de mogelijkheden voor een tweede autoafzetplaats, eventueel gecombineerd met een drinkwatertappunt. Deze motie is unaniem aangenomen.

Dat is goed nieuws want de binnenvaart is Beter Voor Dordt!