Aan de Gemeenteraad van Dordrecht

Dordrecht, 25 juni 2021

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Dordrecht,

Van 1994 tot 2010 mocht ik onze stad dienen als lid van de raad, sinds 2010 heb ik het voorrecht mogen hebben wethouder te zijn van de oudste en voor mij de meest dierbare stad van Holland.

Zoals u allen weet was ik nooit van plan deze collegeperiode volledig uit te dienen maar het uitbreken van de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan voor onze stad, onze inwoners, instellingen en onze organisatie heeft mij vorig jaar doen besluiten mijn afscheid uit te stellen. Ook de afgelopen maanden sloeg de twijfel vaak bij mij toe maar nu de grootste gevolgen van de crisis voorbij lijken te zijn, heb ik besloten mijn wethouderschap na het zomerreces te beëindigen. Ik dien mijn ontslag bij u in per 21 september, niet alleen de Derde Dinsdag van september maar tevens de eerste vergaderdag van uw raad na het reces.

Loslaten valt mij moeilijk, het wethouderschap is een zware maar mooie en eervolle functie. In samenwerking met uw raad, de collega’s in de opeenvolgende colleges, medewerkers van onze organisatie, bedrijven, diverse partijen en instellingen en de inwoners van onze stad waaronder vele vrijwilligers, hebben we geweldige resultaten behaald die mij met trots vervullen.

Ik kijk dan ook met veel voldoening en dankbaarheid terug op een periode waarin de waardering voor onze stad is gegroeid, de inwoners trotser zijn geworden en het imago van onze stad sterk is verbeterd. Dat we erin zijn geslaagd het open polderlandschap te behouden en meer betekenis te geven dan daarvoor, stemt mij persoonlijk bijzonder gelukkig.

Een stad is nooit af, altijd komen nieuwe uitdagingen en kansen op ons pad en altijd dienen onze inwoners de aandacht en zorg te krijgen waar die nodig en mogelijk is. De gezamenlijke inzet om de sociaaleconomische positie van onze stad en de leefbaarheid verder te versterken is van groot belang, ook voor een vitale en weerbare toekomst.

De samenwerking met uw raad heb ik de afgelopen elf jaar als overwegend positief en constructief ervaren. Vanuit verschillende achtergronden en visies, hebben we uiteindelijk allemaal het beste voor met onze stad en onze inwoners.

Ik neem graag, nu dat ook weer fysiek mogelijk is, afscheid van uw raad tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Tot die tijd zal ik me blijven inzetten om de stad sterker en beter te maken.

Met vriendelijke groet,

Piet Sleeking