Beter Voor Dordt heeft dringende vragen gesteld over de kwaliteit van schuldhulpverlening en over de aanpak en preventie van problematische schulden naar aanleiding van zorgwekkende signalen die de fractie al langere tijd bereiken.

De bewindvoering en schuldhulpverlening wordt niet altijd effectief uitgevoerd. In sommige gevallen komen de cliënten in een vicieuze cirkel van hulpverlening terecht. In andere gevallen raken de cliënten juist meer in de problemen.

Beter Voor Dordt pleit voor meer controle op de uitvoering van schuldhulpverlening en bewindvoerdering. Er zijn nog steeds bedrijven die vooral verdienen aan deze problematiek en mensen niet verder helpen. Daar moet meer controle op.

Beter Voor Dordt pleit voor een herkenbaar loket dat makkelijk toegankelijk is, waar mensen direct vragen kunnen stellen over alles dat met financiën en schulden te maken heeft. Een plek waar men ook formulieren helpt in te vullen en men breed advies kan krijgen over bijvoorbeeld vrijwillig budgetbeheer. Soms is de hulp bij het ordenen van papieren of het invullen ervan al genoeg om erger te voorkomen. Het zou logisch zijn dit loket aan de sociale wijkteams te koppelen. Wij willen graag dat de wethouder dit onderzoekt en met een plan en uitwerking komt. Daarnaast vragen wij de wethouder nog betere samenwerking te faciliteren tussen nutsbedrijven, woningbouwverenigingen en verzekeraars om bij achterstanden preventief te melden, zodat mensen proactief benaderd kunnen worden om erger te voorkomen. Er zijn al wel samenwerkingsafspraken maar daar missen nog altijd een aantal belangrijke spelers.

Preventie en samenwerking is nu eenmaal Beter Voor Dordt!