Waarschijnlijk weet u als Dordtenaar meteen waar bovenstaande jaartallen voor staan. Het oudste document waarin over de stadsrechten van Dordrecht wordt gesproken dateert uit 1220. Dordrecht is als stad waarschijnlijk ouder, maar eerdere stadsrechten zijn niet bewaard gebleven. In 1572 werd de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden in Dordrecht. In deze vergadering werd gesproken over de organisatie van de opstand tegen het Spaanse bewind en werd Willem van Oranje financieel gesteund in zijn strijd tegen het Spaanse gezag. Ook werd over godsdienstvrijheid gesproken en werd met deze vergadering de basis gelegd voor wat later Nederland genoemd kan worden.

Deze belangrijke jaartallen maken nu onderdeel uit van ons WhatsApp-nummer. Met de WhatsApp mogelijkheid zijn we nu nog eenvoudiger te bereiken.

06 – 1220 1572