“Een stad ontstaat niet in een keer, gebruik het bestaande en ontwikkel verder, wees ambitieus.” Een oproep vanuit Stadslab Dordrecht (een netwerk en ondersteuningspunt van en voor betrokken Dordtenaren).

Beter Voor Dordt neemt deze oproep ter harte, al is het een utopie iedereen tevreden te stellen. 118000 Dordtenaren, 118000 meningen!

Beter Voor Dordt is ervan overtuigd dat wij vooral moeten gaan bouwen voor onze huidige bewoners, jong en oud en daarnaast bewust de keuze moeten willen maken om te bouwen voor onze toekomstige inwoners, die wij ook welkom willen heten. Een logische keuze, want wij willen ook groeien om het voorzieningen niveau in onze stad op pijl te houden en deze zelfs uit te breiden.

De ambitie is 10.000 woningen bouwen. Misschien wel de grootste ingreep in de stad in de afgelopen decennia! Belangrijke voorwaarde voor ons blijft nog steeds dat we niet in de polders gaan bouwen! We realiseren ons ook dat het grootschalig bouwen rondom de ‘spoorzone’ alleen mogelijke is als bestaande knelpunten met vervoer van gevaarlijke stoffen wordt aangepakt! BVD maakt zich daar sterk voor.

Voorwaarde voor BVD is ook dat er woningen komen in diverse prijscategorieën. Ook het aantal woningen in de sociale woningbouw moet op pijl blijven. Door deze bouwambitie kunnen we zorgen voor meer gedifferentieerde wijken. Dordrecht heeft helaas veel te verduren gehad van eenzijdige bebouwing.

Kortom, Dordrecht, een stad die niet krimpt, duurzaam ontwikkelt, ruimte geeft aan particuliere wooninitiatieven en doorstroming op de woningmarkt aanjaagt.

Daar staat Beter Voor Dordt voor!