Ook in Dordrecht moeten we ons afval gescheiden aanleveren. Dit is goed voor het milieu want ons afval kan zo gerecycled worden. Neem als voorbeeld plastic of papier als afval.
De Rijksoverheid stimuleert het scheiden van afval. Al het afval dat niet gescheiden kan worden, zogenaamd restafval, moet worden verbrand. De belasting op het verbranden van afval is de afgelopen jaren enorm gestegen en dat is niet goed voor onze portemonnee. De kosten die er jaarlijks worden gemaakt voor uw afval bedragen ongeveer € 225,-. De gemeente legt daar nog eens ongeveer € 35,- bij om het kostendekkend te krijgen.

In Dordrecht bieden we jaarlijks 243 kilo restafval per persoon aan! Daarom hebben we in bepaalde wijken in Dordrecht inmiddels vier minicontainers staan. Het aantal kilo’s restafval dat wij aanbieden moet in 2025 teruggebracht worden naar jaarlijks 30 kilo per persoon! Zowel uit kostenoverweging, maar zeker ook vanuit milieuoogpunt moeten we met z’n allen aan de slag met onze afval, maar hoe?

We krijgen regelmatig klachten over het ontsierende effect van het aantal minicontainers in (voor)tuinen. Ook de gedachte dat de grijze minicontainer wellicht in de toekomst eens per vier weken zal worden opgehaald doet de wenkbrauwen fronsen.
Wat Beter Voor Dordt betreft dienen we ons afval eenvoudig kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld in ondergrondse containers. Gescheiden, of bij elkaar. Er zijn namelijk ook huisvuilverwerkers die het huisvuil in hun fabrieken heel goed kunnen na-scheiden.

Beter Voor Dordt hoort graag van u hoe u denkt dat uw huisvuil het beste opgehaald kan worden. Zeer binnenkort wordt in de gemeenteraad over dit onderwerp gesproken.