Beter Voor Dordt staat achter de Groeiagenda 2030. Hierin staan de plannen voor woningbouw, werkgelegenheid en onderwijs. Waarom is deze Groeiagenda zo belangrijk en wat willen we hier mee bereiken?
Stilstand is achteruitgang, dat geldt ook voor Dordrecht. Een groot deel van de inkomsten voor Dordrecht komt van het Rijk en is gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal woningen. Een tweede belangrijke inkomstenbron is de lokale belasting.  Wanneer Dordrecht groeit in aantal woningen en inwoners, dan ontvangt de stad jaarlijks meer geld waarmee we onze voorzieningen zoals groenonderhoud, speelplaatsen, onderhoud wegen en fietspaden, bibliotheken en zwembaden in stand kunnen houden.

In de groeiagenda staat dat we 10.000 woningen willen toevoegen en willen doorgroeien naar 140.000 inwoners. Mooie plannen maar een belangrijk punt voor Beter Voor Dordt is wel dat de leefbaarheid in de wijk op peil blijft. We moeten zorgvuldig kijken waar en hoeveel woningen we gaan bouwen.
Beter Voor Dordt is blij dat de werkgelegenheid toeneemt door nieuwe bedrijfsvestigingen op onder andere industrieterrein DistriPark. Verder kunnen we binnenkort meer HBO-onderwijs aanbieden zodat onze jeugd in Dordrecht kan blijven studeren.

Wat de Coronacrisis met deze plannen doet is nu nog niet helemaal duidelijk. Het College heeft besloten om nu niet verder te bezuinigen maar juist te investeren, Beter Voor Dordt ondersteund dit van harte.

Met de opbrengst van Eneco worden dure leningen terugbetaald. De Raad beslist begin volgend jaar hoe we de Enecogelden gaan besteden zodat deze ten goede komen aan de stad. Desondanks blijft het een uitdaging om het huishoudboekje van de gemeente de komende jaren sluitend te krijgen. Maar als we groeien dan wordt het makkelijker om dit voor elkaar te krijgen en blijft Dordrecht de bruisende stad waar iedereen graag wil wonen, studeren en werken. Ook dat is Beter Voor Dordt.