Na een lang voortraject is gisteren in de Raadsvergadering de nieuwe Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens vastgesteld. Nadat het College enige tijd terug de visie in concept heeft opgesteld, was het nu aan de Gemeenteraad om er iets van te vinden.

Het College stelt grotendeels voor om de havens in huidige vorm te blijven gebruiken, wat gezien de functionaliteiten natuurlijk logisch is. Echter hebben wij toch een paar mogelijke verbeterpunten gevonden.

Allereerst willen wij meer historische binnenvaartschepen legaliseren. Eerder zijn de schepen die nu in de in de Wolwevershaven liggen al gelegaliseerd. Wij willen dat dit ook voor andere karakteristieke schepen gaat gelden in de Riedijks- en Binnenkalkhaven (’t Vertrouwen, Friedrich Voss en Res Nova).

Daarnaast wil Beter Voor Dordt meer op- en afstapplaatsen voor de pleziervaart mogelijk maken in de Binnen Kalk- en Voorstraathaven. Ook willen wij de mogelijkheid openhouden voor een drijvend terras ter hoogte van Merz.

Tot slot ziet Beter Voor Dordt graag dat er langs de Beneden Merwede meer mogelijkheden komen voor specifiek voor de binnenvaart belangrijke voorzieningen zoals een auto-afzetlocatie en drinkwatertappunt.

Om bovenstaande in de beleidsvisie vast te leggen hebben we samen met andere fracties drie amendementen ingediend. De eerste om de ligplaats van een aantal historische schepen te legaliseren had nogal wat voeten in aarde waardoor wij ons net voor de vergadering hebben teruggetrokken als indiener, omdat de uitwerking van deze wens juridisch niet haalbaar zou zijn. Gelukkig hebben we op het laatste moment alle neuzen weer dezelfde kant op gekregen en heeft dit amendement het uiteindelijk zelfs unaniem gehaald, net als het amendement voor de voorzieningen binnenvaart overigens! Ook het amendement voor de extra faciliteiten voor de watersport en horeca heeft het gehaald. Al met al een prachtig resultaat na een intensieve maar fijne samenwerking in de Raad.

Wat ons betreft is de de nu vastgestelde Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens echt Beter Voor Dordt!