Vanuit het niets werd vorige week bekend gemaakt dat er vanaf 1 december meer goederentreinen door onze stad kunnen denderen. Beter Voor Dordt is totaal en ook zeer onaangenaam verrast met deze aankondiging.

Al jaren maken wij ons, samen met de andere fracties, juist sterk voor een stevige lobby richting de hogere overheden om het goederenvervoer terug te dringen en het liefst totaal te verbieden door een andere route te realiseren.

Naast de risico’s met het vervoer van gevaarlijke stoffen is er ook heel veel geluidsoverlast van al die over het spoor denderende wagons. Het is een enorme belasting voor iedereen die in de wijken rondom het spoor woont.

We zijn ook benieuwd welke consequenties het kan hebben voor alle plannen die worden gemaakt voor de ontwikkeling van onze Dordtse spoorzone, het kan wat ons betreft niet zo zijn dat woningbouw door het extra goederenvervoer onmogelijk wordt gemaakt. We hebben juist zoveel behoefte aan extra woningen en de ontwikkeling van dit gebied!

Beter Voor Dordt gaat ervan uit dat het college van Dordrecht, wellicht samen met Zwijndrecht en andere steden die te maken krijgen met de extra goederentreinen, een stevig gesprek gaan voeren met ProRail en Rijkswaterstaat om tot goede afspraken te komen. Dit kan niet zomaar zonder overleg met de betrokken gemeenten worden ingevoerd! ​