Statuten Beter voor Dordt

Ter inleiding / Preambule De Statuten zijn notarieel vastgelegd op 14 maart 2005. OPRICHTING VERENIGING genaamd: BETER VOOR DORDT Overwegende dat: De groeiende kloof tussen kiezer en gekozene comparanten met aanhoudende zorg...

Lees verder