Beter Voor Dordt maakt zich zorgen om de formatie van een nieuw College.

In antwoord op de vraag van de formateurs van de VVD en Groen Links heeft Beter Voor Dordt onderstaande reactie gestuurd:

Geachte formateurs,
Dank voor uw uitnodiging om input te leveren voor het hoofdlijnenakkoord.
Graag merken we hierbij wel op dat we het jammer vinden dat we aan de voorkant inhoudelijk niets meekrijgen, ook niet op hoofdlijnen. Beter Voor Dordt heeft nog geen enkel inzicht in de mogelijke koers van de beoogd nieuwe coalitie, alleen het feit dat de partijen vertrouwen in elkaar uitspreken.

Programmatisch liggen GroenLinks en de VVD erg uit elkaar.
We maken ons zorgen over wat dit gaat betekenen voor de koers voor de komende vier jaar kijkend naar de opgaven waar de stad voor staat.

Hoe stabiel de beoogde coalitie partijen zijn is voor ons daarnaast ook nog maar de vraag. Er zijn immers bij alle partijen veel nieuwe mensen en dat leidt onvermijdelijk tot nieuwe dynamieken in de Dordtse politiek.

In antwoord op uw uitnodiging. Beter Voor Dordt is ten alle tijden bereid om input te leveren op het hoofdlijnenakkoord, in welke vorm dan ook. Echter, willen wij dan wel eerst weten wat die hoofdlijnen zijn om gerichte en betrouwbare input te kunnen leveren. Onze oproep aan u is dan ook om nu transparant te delen wat er speelt en niet te wachten tot 24 mei.

Bezien in het licht van het voorgaande volstaan we daarom voor nu met het verwijzen naar ons verkiezingsprogramma met daarin de voor ons belangrijke punten voor onze stad.
Met vriendelijke groet,
Fractie Beter Voor Dordt