Dinsdag 26 april regende het weer lintjes in de Grote zaal van Schouwburg Kunstmin. Natuurlijk was Beter Voor Dordt aanwezig om de gedecoreerden te feliciteren. Het is fantastisch dat er zoveel mensen zijn die zich jarenlang inzetten voor de Dordtse samenleving en vaak zelfs ook daarbuiten.

Langs deze weg nogmaals felicitaties aan alle gedecoreerden! Vanuit Beter Voor Dordt lichten we er 2 bijzondere mensen uit

Als eerste Nico Duijndam

Vanuit het werk als Servicemedewerker Groen heeft de heer Duijndam zich sinds 1997 ingezet voor de flora en fauna in het gemeentelijke monument ‘Park Merwestein’. Hij zorgde niet alleen voor het groenonderhoud maar verzorgde tevens de dieren. Onder zijn leiding werd de dierverzorging in de verschillende parken opgezet. Nico heeft ook bijgedragen aan de input voor de unieke bomenroute in het Park Merwestein en werkt nauw samen met de beherende Stichting Park Merwestein. Ook heeft Nico bijgedragen aan de (her)-inrichting en verfraaiing van onderdelen van het park waardoor niet alleen de uitstraling maar ook de staat van onderhoud is verbeterd. Nico ondersteunt ook tijdens diverse evenementen in het park. Dit niet alleen tijdens de werkuren maar hij was als officieuze parkwachter 24 uur per dag beschikbaar. Sinds zijn pensionering zet hij zich nog steeds vrijwillig in voor de natuur en de dieren in Park Merwestein.

En Suzan (Suus) de Groot

Al 40 jaar zet Suus zich in voor het plaatselijke vrijwilligerswerk, waarbij zij haar kennis als ervaringsdeskundige de laatste jaren volledig gebruikt voor de armoedebestrijding in Dordrecht. Bij buurthuis De Boei en bij basisschool De Albatros heeft ze eerder activiteiten georganiseerd. In 2014 werd Suus gastvrouw bij het wijkinformatiepunt Wielwijk waarbij ze het ‘weggeefproject’ nieuw leven heeft ingeblazen. Wat begonnen is als recyclen van goederen middels ruil (wederdienst) in een kelderbox voor inwoners van Wielwijk is uitgegroeid naar een opslagruimte met spullen waar heel Dordrecht gebruik van maakt. Suus richtte mede de Stichting Geef het Dordt op die o.a. een samenwerking met andere maatschappelijke organisaties is aangegaan en nog steeds nieuwe initiatieven ontplooit. De Stichting is van grote betekenis voor mensen die in armoede leven; hun huis wordt door o.a. het verstrekken van huisraad weer een thuis. Suus heeft van Geef Het Dordt ook een fijne werkplek gemaakt voor mensen die zich vrijwillig inzetten.