Dordtse lokale partijen buitenspel

Beter Voor Dordt heeft kennis genomen van het advies van informateur mevrouw Bouvy-Koene.

Het is teleurstellend dat onvoldoende recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag van 16 maart waar naast de VVD(6) en Groen Links(6), het CDA(4) en de CU/SGP(4) de beoogde coalitiepartijen zijn.  Beter Voor Dordt met 5 en de VSP met 4 zetels worden daarmee op voorhand buiten spel gezet. Als lokale partijen vertegenwoordigen de VSP en Beter Voor Dordt meer stemmen dan het CDA en de CU/SGP.

Wij voelen ons gesteund door en gelijkgestemd met de kiezer die vooruit kijkt, dit in tegenstelling tot partijen die Beter Voor Dordt afrekenen op beelden uit het verleden.

De nieuwe fractie gaat zich gesterkt door het vertrouwen van de kiezer en in samenwerking met andere fracties inspannen voor de punten uit ons verkiezingsprogramma.

Een goed stadsbestuur vraagt wat Beter Voor Dordt betreft naast stabiliteit om bestuurlijke volwassenheid.