Onze binnenhavens, ze zijn karakteristiek voor Dordrecht en vormden de basis van het ontstaan en groei van onze stad. Om de pracht van de havens en onze rol als stad langs het belangrijke binnenvaart knooppunt te vervullen, is het van belang dat er een goed beleid wordt gemaakt. 

Deze Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens is afgelopen week in de commissie fysiek besproken. Wij als Beter Voor Dordt vinden dat er een goed plan ligt, waarbij de juiste uitgangspunten worden gehanteerd. Toch zijn er volgens ons nog enkele verbeterpunten op te merken, wij zijn dan ook van plan om bij de aanstaande raadsvergadering samen met andere fracties een aantal amendementen in te dienen. 

Met deze aanpassingen willen wij ervoor zorgen dat: Er meer ruimte wordt geboden aan historische vaartuigen, willen wij Dordrecht nog gastvrijer over het water maken en willen wij meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van een auto afzetplaats voor de scheepvaart langs de Beneden Merwede.