Op 20 maart mogen we weer naar de stembus. Deze keer voor het Waterschap en de Provinciale Staten.

Beter Voor Dordt is zoals u weet een lokale partij en u vindt ons dan ook niet op de kandidatenlijsten terug. Maar het is wel van belang dat u uw stem uitbrengt op het Waterschap en de Provincie. Immers nemen deze besturen besluiten die ook Dordrecht aangaan.

U krijgt van ons geen stemadvies maar we willen u wel graag wijzen op het belang om te gaan stemmen en het feit dat u ook kunt kiezen voor niet landelijk gebonden partijen.

Voor het Waterschap zijn er de Waterschapspartij Hollandse Delta (Lijst 1), met op nummer 13 Cees Kok, een kandidaat die ook op de lijst staat voor Beter Voor Dordt. AWP (Lijst 9) en Hollandse Delta Natuurlijk (Lijst 10) zijn tevens niet gebonden aan de landelijke politiek.

Voor de Provinciale Staten heeft u de mogelijkheid te stemmen op Lokale Partijen Zuid Holland (Lijst 16) een partij waarvan de kandidaten ook onafhankelijk en niet landelijk gebonden zijn.

Beter Voor Dordt hoopt op een constructieve samenwerking met de nieuwe bestuurders van het Waterschap en de Provincie.