De raadscommissie sociaal heeft afgelopen dinsdag, op aandringen van Beter Voor Dordt, bijna unaniem besloten om de inkomenstoets bij de aanvraag van een ‘persoonsgebonden budget’ niet op te nemen in de jeugdverordening.

De inkomenstoets wél opnemen zou volgens Beter Voor Dordt-raadslid Loudy Nijhof een ernstige dwaling zijn. De Jeugdwet dient te gaan over het kind, niet over het inkomen van de ouders. Een persoonsgebonden budget zorgt over het algemeen voor passende hulp in een vroegtijdig stadium en helpt duurdere specialistische zorg voorkomen.

Saillant detail is dat dat de verordening, zonder bekrachtiging van de Dordtse gemeenteraad, nu al wordt uitgevoerd. Dit heeft al diverse keren geleid tot het niet toekennen van benodigde hulp of het inzetten van onnodig dure hulp. De negen overige steden uit de ‘Gemeenschappelijke Regeling Jeugd’, hebben de verordening overigens wél inclusief de inkomenstoets vastgesteld.

Nu alles erop wijst dat in de komende Dordtse raadsvergadering de verordening zonder de inkomenstoets wordt vastgesteld, is het de vraag wat de overige gemeenten gaan doen. Zuid-Holland-Zuid is overigens de enige regio waar deze toets ingevoerd is. De wethouder kon tijdens de commissieavond de reden hiervan niet beargumenteren.