WANTOESTANDEN JEUGD EN JONGERENZORG MOETEN GESTOPT WORDEN!

Beter Voor Dordt maakt zich al jaren sterk voor een betere jeugdzorg. Onlangs stelde Loudy Nijhof aan de orde dat er wantoestanden zijn bij één van de grootste jeugdhulpaanbieders van het land. Specifiek binnen de gesloten jeugdzorg lijken geplaatste kinderen er nooit beter uit te komen, dit terwijl deze vorm van jeugdzorg er is om kinderen juist te beschermen tegen ongewenste invloeden van buiten waardoor ze nog meer in de problemen komen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd schreef er in 2019 en 2020 vernietigende rapporten over waardoor de instelling waarover deze rapporten gaan uiteindelijk zijn deuren moest sluiten. Inmiddels liggen er 2 nieuwe rapporten over andere locaties van deze aanbieder.

Beter Voor Dordt vindt dat deze plaatsingen moeten stoppen, maar tevens dat de gemeente meer verantwoordelijkheid moet nemen in de plaatsing van haar kwetsbare inwoners en hier beter op moet toezien. Hier hoort wat ons betreft ook het stoppen van inkoopcontracten bij. Daarbij wil Beter Voor Dordt op dit dossier dat ook de rol en het functioneren van de plaatsende instellingen onder de loep wordt genomen.

Sinds 1 januari 2015 is de jeugdwet en de uitvoering van de jeugdhulp verantwoordelijkheid van de gemeentes. Al jaren zegt Beter Voor Dordt dat de gemeentes daarbij de andere kant opkijken wanneer er slachtoffers vallen of kinderen ernstig in de knel komen.

Daarbij pleit zij voor de beweging te streven naar 0 -uithuisplaatsingen en niet naar alleen maar investeren in nieuwe voorzieningen die door dezelfde aanbieders bestuurd worden. Er worden gigantische bedragen verdiend aan de jeugdzorg door deze zelfde aanbieders en dat moet stoppen!

Daarnaast bereiken Beter Voor Dordt berichten over een twintigtal jongeren die in Dordrecht zouden rondzwerven en het niet lukt om de instanties te bereiken die er voor hen zijn. Dit verbaast ons zeer daar wethouder Heijkoop onlangs nog een forse som geld kreeg om juist deze groep dak-en thuislozen extra te ondersteunen. Ook zijn deze berichten zeer in tegenspraak met de ambtelijke stukken die vertellen dat de problemen rond dakloze jongeren en het niet hebben van een postadres en hulpverlening opgelost zouden zijn.

Beter Voor Dordt zal de wethouder hierop aanspreken en vragen over stellen en met de betreffende jongeren in gesprek gaan.

Ook in de zorg voor dak -en thuislozen gaat het nodige geld om, waar ook grote spelers zoals het Leger des Heils veel geld verdienen en het geld en de hulp vaak niet terechtkomt bij de jongeren.

Ook hier moet het roer om want dat is Beter Voor Dordt!