Beter Voor Dordt heeft 2 jaar geleden al aandacht gevraagd voor de koppeling, die HVC met het restwarmtenet hanteert aan de gasprijs en meer inzicht in de financieringsstructuur van warmtenet. (2 moties ingediend) Op dat moment was er geen draagvlak dit te bespreken in de Gemeenteraad.

Beter Voor Dordt doet nu nogmaals een dringende oproep richting de betrokken portefeuille houders in het college om scherpe afspraken te maken met HVC die de gebruikers van het warmtenet beschermen tegen enorme prijsverhogingen. Mensen die aangewezen zijn op het warmtenet mogen niet de dupe worden van te vrijblijvende afspraken met HVC!
Opkomen voor onze inwoners is Beter Voor Dordt!