David Schalken kreeg unanieme steun van de leden om Lijst 1 aan te voeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Samen met een betrokken en enthousiaste groep mensen die zich actief inzet voor onze stad gaat Beter Voor Dordt met een vernieuwend programma en een spetterende campagne de Dordtse kiezers overtuigen dat een stem op Beter Voor Dordt een stem is voor een Beter Dordt. 

Als pragmatische lokale partij zijn we, onafhankelijk van landelijke partijen, voor alle Dordtenaren. We bepalen zelf onze visie en koers door in gesprek te zijn en blijven met inwoners en ondernemers. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan ons nieuwe verkiezingsprogramma, we krijgen daar veel input voor van organisaties, ondernemers en andere betrokken Dordtenaren. De afgelopen jaren hebben we al veel informatie opgehaald en ook nu zijn we veel de wijken in om daar in gesprek met de Dordtenaren op te halen wat leeft in de stad. 

Natuurlijk blijven we ons naast aandacht voor actuele zaken de komende raadsperiode sterk maken voor de herkenbare Beter Voor Dordt speerpunten. Dat betekent dat wat Beter Voor Dordt betreft onze Dordtse polders groen blijven, 65 plus (bijna) gratis met de bus kan blijven reizen en de DordtPas voor alle Dordtenaren voortgezet wordt. We blijven ons sterk maken voor goede wijkvoorzieningen en de leefbaarheid in de wijk inclusief een stevige aanpak van (zwerf) afval op straat. Sporten en het verenigingsleven zijn en blijven belangrijk, verdienen steun en moeten net als onze FC Dordrecht goed gefaciliteerd worden. 

We blijven een evenementenstad met een goed ondernemersklimaat. De lokale lasten houden we zo laag als mogelijk en er is een goed en breed onderwijsaanbod. Een veilige, schone en groene stad blijft topprioriteit. Zowel op straat als in de wijken, en ook met betrekking tot het vervoer en de uitstoot van gevaarlijke stoffen.