Beter Voor Dordt heeft gelijk: Inkomenstoets bij verstrekking Jeugdhulp is ‘uit den boze’ !!

We kennen inmiddels allemaal wel de discussie over de financiële tekorten in de jeugdhulp.

In het begin van deze gemeenteraadsperiode wilden de wethouders in ZHZ een inkomenstoets voor het verkrijgen van jeugdhulp invoeren. Men dacht daarmee namelijk extra geld te kunnen verdienen en te kunnen bezuinigen. Beter Voor Dordt heeft de rest van de gemeenteraad en de wethouder na veel discussie overtuigd dat de invoering van de toets een overtreding van de wet zou zijn waardoor Dordrecht als enige gemeente in ZHZ de toets niet invoerde.

Het is namelijk heel simpel: “alle kinderen hebben evenveel recht op jeugdhulp als zij dit nodig hebben en horen niet ook nog eens afhankelijk te zijn van het inkomen van hun ouders. Daarbij is juist in de WMO de inkomensafhankelijke bijdrage afgeschaft omdat die tot ongelijkheid leidde, waarom juist in de jeugdwet dan wel een inkomenstoets als het gaat over hulp aan kwetsbare kinderen?”

De andere 9 gemeentes in de regio hebben de toets dus wel ingevoerd en wegen het inkomen van ouders dus sinds een aantal jaren mee. Afgelopen week heeft de hoogste beroepsrechter in een zaak die een Zwijndrechts gezin aanspande uitgesproken dat de inkomenstoets ‘uit den boze’ is in de jeugdwet, de gemeente treedt volgens de beroepsrechter ver buiten de wettelijke kaders!

De toets mag dus gewoonweg niet, Beter Voor Dordt had dus al die tijd gelijk!

Het meewegen van het inkomen moet dus per direct stoppen, ook in onze regio.

Wat nu nu met de kinderen die door deze toetsing geen zorg of niet passende zorg gekregen hebben? Worden die gecompenseerd, worden hun zaken opnieuw bekeken of moeten ze zich opnieuw melden? Hoeveel schade is hierdoor ontstaan? En “wie gaat dit betalen?”. Moet Dordrecht meebetalen in de kosten die hieruit voortvloeien omdat we nog steeds financiële solidariteit hebben ondanks dat wij de wet juist hanteerden?

Hier is het laatste woord wat Beter Voor Dordt betreft niet over gesproken. Wij roepen de wethouder op als vertegenwoordiger van Dordrecht hier met spoed duidelijkheid over te geven aan de gemeenteraad van Dordrecht.

Wordt vervolgd!