BETER VOOR DORDT heeft een warme band met Park Merwestein

We hebben ook altijd aangegeven dat het park als geheel een monument voor de stad is en als zodanig moet worden behouden en beschermd.

Het park heeft een belangrijke functie voor de mensen die er in de buurt wonen, heel veel Dordtenaren  herinneren “het Hertenpark” uit hun jeugd als speelplek en bijvoorbeeld als lunch- en gymlocatie op een mooie dag.

Het park heeft ook niet voor niets een actieve Stichting met leden die het park een warm hart toedragen.

Beter Voor Dordt is blij dat nu uiteindelijk toch besloten is het Werfje niet te verkopen, het had ook geen rechtmatige verkoop geweest omdat het Werfje onlosmakelijk onderdeel is van het park als beschermd monument.

Eigenlijk vindt Beter Voor Dordt het al jammer dat de huidige functie niet of gedeeltelijk in stand blijft, het Werfje wordt tot op de dag van vandaag gebruikt door de mensen die het park onderhouden en er staat materieel waardoor men daar ook efficiënt kan werken.

We berusten in het feit dat het Werfje de huidige functie niet behoudt. We zien in het voorstel van het college zeker een meerwaarde voor het park. De lichte horecavoorziening moet zich wel voegen naar de functie van het park met respect voor de omgeving en de beperkingen die bij de locatie horen(openingstijden, beperkte toegankelijkheid qua bevoorrading, parkeren, exploitatie)

Een openbare toiletvoorziening zou een grote meerwaarde voor het park zijn en wat Beter Voor Dordt betreft ook voorwaardelijk bij de keuze voor de exploitant. Zowel voor de bezoekers, als voor de mensen die in het park aan het werk zijn.

Wat Beter Voor Dordt betreft heeft een lokale ondernemer voorkeur boven een keten omdat dat beter bij de identiteit van het park past.