Vorige week werd in de commissie fysiek eindelijk ons ingediende initiatiefvoorstel over de beschermde status van de polder besproken. Met dit voorstel hoopten wij het voor elkaar te krijgen om aan ons Dordtse buitengebied de monumentale status te verbinden en het zo in huidige vorm voor nog vele generaties Dordtenaren veilig te stellen.

Helaas blijkt dat aan de door ons beoogde manier van beschermen nogal wat haken en ogen zitten. Vanuit een extern bureau is geadviseerd het gebied te verruimen en het middels een gemeentelijk beschermd landschapsgezicht te beschermen tegen toekomstige bouwplannen.

De komende periode zullen we samen met andere fracties hiermee aan de slag gaan en een nieuw voorstel indienen. Want ondanks dat er voor ons initiatiefvoorstel “Monumentenstatus voor het Dordts poldergebied” niet voldoende draagvlaak bleek, hebben meerdere fracties aangegeven wel mee te willen denken over een andere vorm van bescherming.

Beter Voor Dordt blijft zich sterk maken voor maximale bescherming en behoud van ons open polderlandschap!