Waarom komt er een uitbreiding van het industrieterrein langs de oever van de Dordtse Kil ten koste van de Beerpolder? Waarom heeft Beter Voor Dordt net als vrijwel alle partijen vóór dit industrieterrein gestemd? Beter Voor Dordt is toch juist tégen bebouwing in de polder?

Al in de jaren ‘80 is gestart met de voorbereidingen van DK IV. In de loop der jaren zijn hiervoor door de gemeente Dordrecht en de Provincie forse investeringen gedaan, bijvoorbeeld door de aankoop van gronden. Zowel Beter Voor Dordt als voorganger ECO-Dordt hebben nooit ingestemd met aankoop van deze gronden en de ontwikkeling van dit gebied. Echter stonden wij daarin als partij vrijwel altijd alleen.

In 2010 werd Beter Voor Dordt groot en daardoor is het is ons gelukt om de bebouwing in de Zuidpolder te stoppen. Echter hebben we niet de meerderheid van de stemmen gehaald en hebben we dus ook compromissen moeten sluiten. De doorontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oevers inclusief DK IV was daar één van. Daarbij komt dat als we deze ontwikkeling tegen zouden houden, de al aangekochte grond in waarde zou dalen tot de prijs van landbouwgrond.

Onder andere dit prijsverschil en de terug te betalen bijdrage vanuit de Provincie, zou voor de gemeente Dordrecht resulteren in een enorme financiële aderlating. Deze zou vele malen groter zou zijn dan de kosten van het stoppen van de bebouwing in de Zuidpolder en hiermee maatschappelijk onverantwoord. Immers hierdoor moesten de kosten doorgerekend moeten worden in de gemeentelijke belastingen. Dit terwijl wij staan voor het laag houden van deze heffing.

Het gaat nu echter niet alleen meer om het geld. Indien gestopt zou worden met DK IV zou de betere ontsluiting N3/A16 en wellicht zelfs het hele onderhoud van de N3 voorlopig niet uitgevoerd gaan worden. Onderhoud waar vele Dordtenaren juist zo bij gebaat zijn en zal resulteren in een stillere N3. Daarnaast zal een extra industrieterrein de aantrekkelijkheid en noodzakelijke werkgelegenheid van Dordrecht vergroten. Dit hebben we nodig om als stad gestaag te kunnen groeien om zo faciliteiten in de stad in stand te kunnen houden.

Is Beter Voor Dordt dan helemaal om? Nee, beslist niet. Wij hebben kritisch en met de nodige tegenzin onze verantwoordelijkheid genomen door uiteindelijk vóór DK IV te stemmen. Een noodgedwongen besluit, waarbij we wel hebben aangedrongen op gefaseerde uitgifte van de gronden. Dus pas bouwen als er een serieuze kandidaat is om te kopen of huren. Een geschikte kandidaat is in dit geval in omvang te groot om zich op DK I, II of III te vestigen.

Ook hebben we aangedrongen om tussentijds te bezien of de ontwikkeling voldoet aan de gestelde doelen op het gebied van werkgelegenheid, financiën en leefbaarheid. Daarnaast dient wat ons betreft de opbrengst uit DK IV ingezet te worden om DK I, DK II en DK III aantrekkelijker te maken voor bedrijven om zich hier te vestigen.