In Dordrecht houden we allemaal van lage lokale belastingen en goede lokale voorzieningen. Dat wil Beter Voor Dordt ook maar dan volgt de Coronacrisis, het wegvallen van precario inkomsten en Stedin dividend. Miljoenen Euro’s die de gemeente te kort komt. Het huishoudboekje van de stad ziet er hierdoor de komende jaren negatief uit als we nu geen actie ondernemen.

Dordrecht moet sneller groeien in aantal woningen en inwoners dan gemiddeld in Nederland, dit is positief voor het financiële huishoudboekje van de stad. Meer inkomsten uit het gemeentefonds en meer OZB-inkomsten. Beter Voor Dordt heeft het college opgeroepen om te onderzoeken hoe we het verdienmodel van onze stad kunnen verhogen door de Eneco-tegoeden strategisch te investeren. Voorbeelden zijn bedrijfsverplaatsingen waar we woningen kunnen toevoegen, strategische investeringen die een rendement opleveren, bijvoorbeeld een zonnepark en strategische binnenstedelijke grondaankopen.

De komende periode zullen we op lokaal- en Drechtstedenniveau politieke keuzes moeten maken over hoe we de financiële positie van de stad kunnen verbeteren. Dit zal niet makkelijk worden. Beter Voor Dordt gaat voor een realistisch scenario waarbij negatieve impact voor onze bewoners en stad zoveel mogelijk worden vermeden.