Beter Voor Dordt heeft sinds 2010 wethouders in het College. Daardoor hebben we een aantal belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Samen met u hebben we Dordrecht een stukje beter kunnen maken. 

Zo hebben we samen met u de polders groen gehouden, hebben we het Wantijbad en zwembad De Dubbel weten te behouden, is openbaar vervoer voor 65-plussers gratis, zijn we al 2 keer evenementenstad van het jaar geweest, worden er op dit moment echt veel meer huizen gebouwd, is de wekelijkse koopzondag vrijgegeven, is er veel aandacht voor groen in de stad, is de (illegale)kamerverhuur teruggebracht. Dit terwijl de lokale lasten nog steeds laag zijn gebleven.  

Ook is er veel aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken, onze raadsleden zijn kritisch over de jeugdzorg, Verder komen er nu ontwikkelingen op het gebied van sport op gang en blijft Beter Voor Dordt zich sterk maken voor een schone leefomgeving en de aanpak van zwerfafval. 

Omdat Dordrecht nog veel beter kan, willen we ook voor de volgende periode weer de juiste doelen stellen waar wij ons sterk voor kunnen gaan maken in de Gemeenteraad.     

Welk punt mag er volgens u niet in ons nieuwe programma ontbreken?  

 Laat het ons weten! WhatsApp ons, stuur ons een brief of e-mail, of spreek ons aan!   

 Bent u Beter Voor Dordt?  

Ook de komende jaren hebben we de juiste mensen nodig die zich willen inzetten voor de stad. Wilt u als lid van Beter Voor Dordt actief meedenken aan het programma en uitvoering hiervan? Of misschien wilt u Dordrecht nog beter maken als Gemeenteraadslid voor Beter Voor Dordt? Laat het ons weten, we gaan graag met u in gesprek!