Wat hebben de Achterhakkers, Noordendijk, Reeweg-oost, Brouwersdijk, Oudelandshoek, De Staart, Sterrenburg, etc. met elkaar gemeen? Deze, en nog vele andere straten en wijken ervaren veel geluidsoverlast. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door het auto- en treinverkeer.
Juist NU, zelfs meer dan voorheen, moeten we met alle Dordtenaren onderstrepen hoe belangrijk gezond zijn, gezond leven en gezond blijven is. In Dordrecht werken we op dit moment aan de eerste omgevingsvisie. De belangrijke vraag in deze visie is: Hoe willen wij dat onze woonomgeving (straat/wijk) wordt ingericht zodat wij, maar ook onze (klein)kinderen er met veel plezier, veilig en gezond kunnen wonen en genieten van al het moois dat Dordrecht te bieden heeft.

De gemeenteraad van Dordrecht heeft een groeiambitie voor onze stad vastgesteld. Dit betekent dat er de komende 10 jaar 10.000 woningen gebouwd gaan worden in onze stad. Beter Voor Dordt is zich ervan bewust dat door deze groei de leefbaarheid in onze stad onder druk kan komen te staan. Door groei ontstaat namelijk meer hinder, met name op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. Uit recente onderzoeken van Rijksoverheid komt duidelijk naar voren dat veel meer mensen dan gedacht geluidsoverlast ervaren en dat omgevingslawaai een belangrijk probleem vormt voor de gezondheid.De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) wil daarom strengere regels gaan hanteren voor geluidsoverlast in de leefomgeving. Voor Beter Voor Dordt is het duidelijk: geluidsoverlast mag niet onderschat worden.Namens U, zullen wij het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht controleren of deze geluidsnormen die door de WHO zijn opgesteld worden gehandhaafd. De leefbaarheid in onze stad is Beter Voor Dordt veel waard.