In deze Beter Voor Dordt nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

 • Dordtse Jeugdhulp weer in Dordtse handen!
  De jeugdwet is sinds 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten.Om goed samen te werken hebben we een inkooporganisatie Jeugd opgericht die de zorg gezamenlijk met 16 andere gemeenten inkoopt.

  BETER VOOR DORDT heeft zich altijd hard gemaakt voor de lokale jeugdhulp, wij hebben nu eenmaal andere problematiek dan de omliggende gemeenten en ook de meeste inwoners. Het is belangrijk voorzieningen dicht bij de bewonerste houden, zo hadden we het ook ooit bedacht voordat de zorgtaken naar de gemeente kwamen.

  BETER VOOR DORDT wil dat de inkoop organisatie voorzieningen inkoopt die passen bij de Dordtse jeugd. Gezamenlijk inkopen is soms effectiever en nodig, maar BETER VOOR DORDT vindt dat de nadruk echt veel meer dient te liggen bij lokale jeugdhulp en voorzieningen die gericht zijn op de bewoner van Dordrecht. Wij willen dat de jeugdteams zich veel meer richten op de inzet van netwerkzorg, gezinshuiszorg en pleegzorg, daar waar dit passend is. Wij willen dat ouders van bijvoorbeeld kinderen met autisme de begeleiding zelf kunnen uitvoeren of kunnen inkopen gefinancierd door een Persoons Gebonden Budget. Eigen regie dus!

  Volgens BETER VOOR DORDT is er onvoldoende diversiteit in de voorzieningen. De inkoop van jeugdhulpecht anders in de komende periode.

  BETER VOOR DORDT wil dat het Dordtse jeugdhulpbudget weer van Dordrecht wordt en dat de zorg zo dicht mogelijk bij de de bewoner is! Waar nodig koop je samen in en werk je samen, maar de regie voeren we vanuit Dordt!
  Dat is BETER VOOR DORDT toch?!

 • Beter Voor Dordt ook beter voor onze (snor-)fietsers.
  Tijdens de begrotingsbehandeling heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de door BETER VOOR DORDT ingediende motie: ‘gun (snor) fietsers een veilige oversteek’.BETER VOOR DORDT heeft langere tijd aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie op het fietspad aan de Groene Zoom. Met name de gevaarlijke situatie voor de scholieren van de Johan Frisoschool en de kinderopvang SDK. Zij hebben dagelijks te maken met deze onveilige verkeerssituatie bij de fietsoversteek. Met de instemming van de motie worden er nu op korte termijn directe maatregelen getroffen om in ieder geval deze situatie aan te pakken en de scholieren een veiligere reis naar school te geven.

  Voor de overige plekken op het fietspad wordt er de komende periode gekeken hoe de situatie daar aangepakt kan worden en kan worden verbeterd.

  BETER VOOR DORDT blijft zich inzetten om de verkeersveiligheid in de gehele stad voor (snor) fietsers te verbeteren.

 • Een 5e windturbine?! Waar stopt het?
  Het zou zomaar kunnen dat het u nog nooit is opgevallen, maar het eiland van Dordt telt inmiddels 4 windturbines. Tussen de Dordtse Kil en de A16 zijn deze conform het ‘Politiek akkoord 2014-2018’ geplaatst.Onlangs is de gemeenteraad, met een heel kleine meerderheid akkoord gegaan met de voorbereidingen voor een 5e turbine op het Duivelseiland, zichtbaar vanaf de binnenstad.

  BETER VOOR DORDT heeft tegen gestemd, maar dit heeft niet mogen baten. Er komen nu geregeld verontrustende berichten in onze mailbox over deze turbine. Verschillende bedrijven en andere belanghebbenden uiten grote zorgen. Denk daarbij aan de hinderlijke slagschaduw, geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s voor iedereen die in de (directe) omgeving werkt. Daarnaast is ook nog maar de vraag of de turbine geen storingen gaat veroorzaken in het radarbeeld voor de scheepvaart. Het Duivelseiland ligt aan één van de drukst bevaren kruisingen wereldwijd.

  BETER VOOR DORDT neemt deze berichten heel serieus en zal alles op alles zetten om deze turbine alsnog tegen te houden! Het is te hopen dat ook andere partijen tot inkeer komen en dit idee snel overwaait.

  BETER VOOR DORDT is ook beter voor onze Dordtse bedrijven!

BVD nieuwsbrief wk 49 (pdf) >