De druk op de woningmarkt is groot. Met begerige blikken wordt naar het Dordtse polderlandschap gekeken.

Het is makkelijk kiezen om nieuwe woonwijken in onze groene longen te bouwen, terwijl er nog genoeg ruimte is om woningen te kunnen bouwen.

Beter Voor Dordt wil ook net als iedereen woningen bouwen, maar niet in ons fraaie polderlandschap. Kansen benutten die er zijn en woningen realiseren met oog voor de toekomst en leefbaarheid. Beter Voor Dordt wil voorkomen dat het polderlandschap vergeten wordt en de groene longen worden vernietigd.

Daarom is Beter Voor Dordt een petitie gestart op www.petities.nl/petitions/bouw-niet-in-het-polderlandschap-op-het-eiland-van-dordrecht onder de naam “Bouw niet in het polderlandschap op het Eiland van Dordrecht“. Door deze petitie wil Beter Voor Dordt nadrukkelijk het behoud van het fraaie polderlandschap onder de aandacht brengen en houden.

Beter Voor Dordt hoopt dat iedereen deze petitie ondertekent en daarmee de nieuw gekozen Gemeenteraad van Dordrecht de opdracht geeft om niet te bouwen in het karakteristieke polderlandschap en beschermde status geeft.

Zaterdag 5 maart, kunt u Beter Voor Dordt vinden in het centrum van Dordrecht tijdens de weekmarkt, op het Damplein, winkelcentrum De Bieshof en winkelcentrum Sterrenburg, waarbij wij graag bereid zijn een nadere toelichting te geven op deze petitie.

https://betervoordordt.nl/duurzaamheid/

Verdere informatie neemt contact met David Schalken of Jacques Katif van Beter Voor Dordt.

info@betervoordordt.nl