In de vergadering van de commissie Fysiek van 19 mei werd het afvalprobleem besproken. Dit is een onderwerp waar wij ons al lang hard voor maken. Jammer genoeg zien wij nog steeds dat er afval wordt gedumpt naast prullenbakken en containers, er afval op straat wordt achtergelaten en dat mensen hun plastic afval zakken te vroeg aanbieden. Wat Beter Voor Dordt betreft moet hier nu echt iets aan worden gedaan. Niemand vindt het prettig om in een vervuilde stad te wonen, zeker niet in de zomertijd wanneer mensen meer buiten zijn.

Dit probleem vereist echter van alle Dordtenaren een stukje verantwoordelijkheid. Je moet iemand anders niet opzadelen met jouw afval. Voor elk blikje dat op straat wordt neergegooid is er iemand anders nodig om dit op te ruimen. Gemakzucht mag niet boven ons gezamenlijk belang als stad gaan, loop dat stukje naar de prullenbak en gooi je afval netjes weg. Wij vinden daarom dat de gemeente zich meer moeten richten op bewustwording. Als het gedrag niet verandert blijft het namelijk dweilen met kraan open.

Mensen die zich van deze verantwoordelijkheid bewust zijn en dus hun afval op een juiste manier kwijt willen, moeten hier dan wel de mogelijkheden voor krijgen. Wij vinden dat aan deze kant van afvalinzameling ook nog enkele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Beter Voor Dordt vraagt zich bijvoorbeeld af of alle containers in onze stad wel groot genoeg zijn en of het mogelijk is om verzamelcontainers voor plastic afval te plaatsen, zodat de oranje zakken netjes in een container kunnen worden gegooid, in plaats van aan een paal te hangen met het risico op scheuren.

Al eerder hebben wij twee plannen aan het college voorgelegd. Wij hebben gevraagd om het mogelijk te maken huisafval ook naar de milieustraat te brengen en om een proef te doen met pasloze containers. Zo hopen wij het aantal dumpingen naast containers tegen te gaan. Wij hoopten tijdens deze vergadering een antwoord te krijgen op onze hierboven genoemde vragen maar jammer genoeg was de wethouder verantwoordelijk voor HVC niet aanwezig. De antwoorden laten dus nog even op zich wachten.

Tot slot willen wij onze dank uiten naar alle Dordtenaren die netjes de regels volgen en in het bijzonder naar iedereen die zich inzet om het afval van anderen op te ruimen. Zoals grote voorbeelden Roger Wagemans en Tony Bruijs maar ook aan alle mensen die hun eigen straat of buurt schoonhouden. Want een schoner Dordt, dat is Beter Voor Dordt!