In 2010 begon ik als wethouder voor Beter voor Dordt met in mijn portefeuille wonen, leefbaarheid, wijkgericht werken en sport wat in 2014 enigszins werd aangepast met veiligheid, recreatie en dierenwelzijn. Al snel volgt een intensieve samenwerking binnen het college en kennismaking met de ambtelijke organisatie, bewoners en (maatschappelijke) partners.

Meteen is me duidelijk dat een huis in overleg verhuurd, een boom met reden gekapt, een speeltoestel na inspraak geplaatst en een sportvereniging zo nodig ondersteund wordt. Met veel bewoners en partners wordt samengewerkt.

Ik organiseer wijkspreekuren zodat ik overal hoor wat er speelt. Intensief en boeiend. Mooi om met bewoners wensen en mogelijkheden te bespreken. Samen met de burgemeester pakken we de overlast in het centrum en de Colijnstraat aan. We werken met partners aan het vertrouwen van de bewoners, nemen maatregelen en zien in de loop der tijd resultaat. Hier blijven we aandacht aan geven en breiden dit uit naar andere wijken. De raad ondersteunt de aanpak omdat ook aandacht aan een structurele oplossing wordt gegeven.

In de buitenruimte spelen bewoners een steeds grotere rol. Naast mee beslissen over de inrichting adopteren ze stukken openbaar groen waardoor een hogere kwaliteit ontstaat. Op verzoek plaatsen we op veel ondergrondse containers een zwerfafvalklep, zijn er peukenpalen en kauwgombakjes in het centrum. Honderden zwerfafvalpakkers zijn actief, hoewel het natuurlijk triest is dat we dit nodig hebben. Innovatie wordt toegepast bij de aanleg van wegen, riolen, openbare verlichting.

Met de corporaties bespreken we de voorraad en kwaliteit van de sociale huurwoningen en streven we naar diversiteit van woningen in de verschillende wijken. Ook zelfbouw-woningen geven een extra kwaliteit, wat een prachtige huizen, ook op het water. Er ligt een grote uitdaging met de bouw van 10.000 extra woningen.

Bij de sportverenigingen zijn veel vrijwilligers actief. Jong tot oud beoefent sport zowel recreatief als in competitieverband. Steeds meer sporters organiseren hun sporten zelf. Sport neemt een andere plaats in. Het legt verbindingen tussen bewoners en maatschappelijke organisaties.

We willen een gezonde leefomgeving voor onze jeugd en ouderen. Mooie initiatieven ontstaan zoals de bijeenkomsten van mensen met dementie bij een sportvereniging of in een woonvoorziening. En daarnaast genieten we van mooie (internationale) topsportevenementen in onze Sportboulevard. Ook Shorttrack zet daarmee Dordrecht op de kaart. Onze voorzieningen zijn van groot belang, onze zwembaden, de renovatie van de Dubbel en het dierenasiel Louter Bloemen.

Zo kan ik nog hele bladzijden vol schrijven. Waarmee ik wil aantonen dat er veel gebeurt en zovelen actief zijn. Deze 8 jaar, met veel hoogtepunten en enkele dieptepunten, heb ik me met veel enthousiasme ingezet voor Dordrecht en haar inwoners. Gelukkig zie ik veel trots van betrokken bewoners, mooie ontwikkelingen en veel kansen voor de toekomst.

Ik dank het bestuur van Beter voor Dordt voor deze kans, mijn mede BVD wethouders en college voor de bijzonder plezierige samenwerking en de fractie en overige raadsleden voor het in mij gestelde vertrouwen. Dankzij de samenwerking met eenieder hebben we veel bereikt. Ik heb er iedere dag van genoten en blijf de ontwikkelingen zeker volgen.

Nu kijk ik uit naar mijn nieuwe uitdaging, vanaf 7 mei, als waarnemend burgemeester van Giessenlanden.
Het ga u allen goed! Rinette Reynvaan-Jansen.

Rinette Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid,
Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en Recreatie,
Dordrecht-West