Hoe dichter bij Dordt, hoe beter het wordt!

Afgelopen dinsdag is in de Gemeenteraad het coalitieakkoord besproken en het nieuwe college geïnstalleerd.

Samen met de andere coalitiepartijen is een ambitieus programma samengesteld waarin een aantal punten van Beter Voor Dordt nadrukkelijk terug te vinden zijn.
Hetakkoord is tot stand gekomen met de inbreng van zowel organisaties en bedrijven uit de stad als politieke partijen die niet tot de coalitie behoren. Samenwerking en samenspraak zijn essentieel, we gaan komende periode samen met alle partijen de schouders zetten onder de uitvoering van het akkoord.
Piet Sleeking en Marco Stam zullen Beter Voor Dordt vertegenwoordigen in het college. Er ligt voor onze wethouders een flinke klus, de Dordtenaren mogen van ons als raadsleden verwachten dat we het college steunen in de opdrachten die we hen meegeven en dat wij er als volksvertegenwoordigers scherp op toezien dat we koers houden in de uitvoering van het coalitieakkoord. Samen met alle Dordtenaren maken we Dordrecht nog mooier en beter!