Beter Voor Dordt heeft tijdens de Algemene Beschouwingen over de Begroting 2018 de motie “Gun (Snor)fietsers een veilige oversteek” ingediend.

Middels het indienen van deze motie vraagt de fractie nogmaals de aandacht voor de gevaarlijke situatie voor (snor)fietsers op de fietspaden bij de Groene Zoom in de Stadspolders/Oudelandshoek.

Beter Voor Dordt vraagt al langere tijd aandacht voor deze onveilige verkeerssituatie. Ondanks aanpassingen aan de Rotonde Groene Zoom in de afgelopen periode is de verkeerssituatie er nog steeds niet veiliger op geworden.

Ook de scholieren van de Johan Frisoschool en de kinderopvang SDK die dagelijks te maken hebben met deze onveilige verkeerssituatie hebben de Gemeenteraad nu om maatregelen gevraagd.

De fractie van Beter Voor Dordt wenst dan ook niet langer te wachten met het nemen van maatregelen en roept het college op om noodmaatregelen te treffen door bij de oversteek naar de Johan Frisoschool en de rotonde Groene Zoom in de ochtenduren “verkeersbrigadiers” of “handhavers” in te zetten om het verkeer op deze locaties in goede banen te leiden. Met deze noodmaatregelen hoopt de Fractie van Beter Voor Dordt ongelukken op deze locaties te voorkomen.

Hiernaast roept de fractie de wethouder op om voor het einde van het jaar met een plan van aanpak te komen om de verkeerssituatie op deze locaties en het fietskruispunt bij het Winkelcentrum Bieshof structureel te verbeteren.