Waar blijft het Meldpunt Jeugdhulp?’

Beter Voor Dordt vindt dat de verkiezingen het gewone raadswerk niet in de weg mag zitten.
Loudy Nijhof stelde namens de fractie bij herhaling vragen over het Meldpunt Jeugdhulp waarvan de Dordtse gemeenteraad eind 2017 vond dat de jeugdwethouder dit met spoed moest inrichten, met het oog op de problemen van ouders met de aanvraag en toekenning van jeugdhulp.

De portefeuillehouder blijft steeds maar antwoorden geven als ‘we zijn ermee bezig’ en ‘u hoort nog van ons’. Ondertussen zijn er 3 maanden voorbij en is er geen Meldpunt te bekennen.
In de motie was ook gesteld dat het de bedoeling zou zijn een meldpunt in te richten om ouders de kans te geven hun problemen neer te leggen, zodat de gemeenteraad met de opbrengst van het meldpunt een beter zicht krijgt op de daadwerkelijke problematiek. De opbrengst is ook noodzakelijk voor de lokale discussie over de jeugd-hulp Zuid Holland Zuid, waarin Dordrecht de meeste jeugdhulpvragen heeft.

Beter Voor Dordt vraagt met grote klem aan de portefeuillehouder het meldpunt met spoed in te richten en ook te communiceren naar de Dordtse jeugdhulpvragers waar zij zich kunnen melden met hun problemen.

Loudy Nijhof, namens Beter Voor Dordt