Inhoud politieke akkoord is zo gesloten als een oester

Daar waar vorige week de namen van de bestuurlijke poppetjes van het beoogde college bekend werden gemaakt door de formateurs, zo gesloten als een oester is het op de inhoud van het ‘mysterieuze’ politieke akkoord.

“De formatie is flink op stoom” zo stond het geschreven in de brief van de formateurs d.d. 12 mei 2022. Toepasselijke woorden bezien in het licht van komend weekend “Dordt in Stoom”, maar weinigzeggend als het gaat om het proces rondom de formatie. Met veel grote woorden predikten de beoogd coalitiepartijen een nieuwe bestuursstijl en open houding richting de stad, (maatschappelijke) organisaties en de gemeenteraad, maar vanaf de dag dat de formatie begon tot nu toe, is dat op geen enkele wijze te bespeuren en/of te bemerken.

Vier jaar geleden daarentegen waren er gesprekstafels met o.a. maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, sport enzovoort en een afvaardiging van alle verschillende fracties en werd voortgang op inhoud ook met alle fracties gedeeld. Op dit moment is het nog doodstil. Op z’n zachtst gezegd dus teleurstellend!

De focuspunten die op dit moment bekend zijn gemaakt, zijn zo algemeen dat die van toepassing verklaart kunnen worden voor iedere willekeurige andere gemeente. En tegelijkertijd roept dat, in ieder geval bij Beter Voor Dordt, de nodige vragen op waaronder:

  • In de speerpunten staat niets meer over lage lokale lasten, Toch wel bijzonder in deze tijd zeker nu we zien met welke uitdagingen (inflatie, krapte, nasleep corona en de Oekraïne situatie) veel inwoners en ondernemers worden geconfronteerd. Maar ook bezien in het licht van de ambities van een van de partijen die sneller naar een energie neutrale stad wil?!
  • Blijven de Dordtpas en regeling 65 plus gratis met de bus? Het zijn geen prioriteiten in alle programma’s van de beoogd coalitiepartijen.
  • Er staat meer betaalbare woningen, maar is een open deur zonder aan te geven hoe of wat (betaalbare Koop of Huur en hoe ga je dat doen?) En voor sneller meer sociale huurwoningen bouwen is extra geld nodig, komt dat er?!

Al met al zal het ons vanuit Beter Voor Dordt dus benieuwen of het geen politiek akkoord wordt wat gaapt als een oester die in de warmte komt.