Het nauwelijks gebruikte spooremplacement en het vervoer van gevaarlijke stoffen belemmeren op dit moment dat er niet gebouwd kan worden in de spoorzone. Beter Voor Dordt zet zich al jaren in om het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze woonwijken te stoppen en het nauwelijks gebruikte spooremplacement op te heffen.

  • Het vervoer van gevaarlijke stoffen door de huidige woongebieden stopt.
  • Daardoor veel woningen kunnen worden gebouwd die aansluiting hebben op een spoorverbinding.
  • Dordrecht nu eindelijk eens een mooie entree krijgt naar de stad.

Beter Voor Dordt wil een apart tracé vanaf de Kijfhoek onder de Oude Maas door naar het industrieterrein Dordt West. Vandaar moet een aansluiting worden gemaakt naar het bestaande tracé.

En het mooie van deze oplossing is, dat er geen aantasting hoeft plaats te vinden van de polders.