Tijdens de laatste gemeenteraad van 2017 stond de “Energiestrategie 2050” op de agenda.

Het college van Dordrecht heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat wij, inwoners en ondernemers van ons eiland, dan af moeten zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. In 2050 moet alle energie die op het eiland van Dordt wordt verbruikt, duurzaam zijn opgewekt.

Volgens Beter Voor Dordt is haast geboden om verder invulling te geven aan deze ambitie, met concrete initiatieven op ons eiland. Klimaatverandering gaat ons allen aan.

Welke stappen kunnen wij dan bijvoorbeeld versneld inzetten? Denk aan concrete energiebesparende maatregelen. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van restwarmte, afkomstig van de Dordtse industrie, door onze huishoudens.

Beter Voor Dordt vindt dat de betrokkenheid en inbreng van onze bewoners en ondernemers cruciaal is. Maar ook de onderwijsinstellingen, de woningcorporaties, en maatschappelijke instellingen kunnen hieraan bijdragen.

Dordrecht en de Drechtsteden zijn door de landelijke overheid aangewezen als pilot regio die aan de slag gaat met “energievraagstukken” die op korte termijn tot concrete stappen moeten leiden.

Om de ‘energie ambitie’ van het stadsbestuur meer kracht bij te zetten heeft Beter Voor Dordt tweetal voorstellen gedaan, namelijk: het inzetten van waterstof als een potentieel krachtige en schone energiebron in Dordrecht en daarnaast actief nieuwe technologie en innovatie te betrekken bij deze uitdaging. Ons voorstel werd unaniem gesteund door de gemeenteraad.