Tijdens de Drechtraad van 4 juli 2017 heeft BETER VOOR DORDT samen met PRO Sliedrecht en Algemeen Belang Zwijndrecht een motie ingediend waarin gevraagd wordt om meer mensen te bemiddelen naar betaald werk.

In de Drechtsteden worden nu mensen met een loonwaarde van tenminste 50% naar betaald werk geholpen. Bij een lagere loonwaarde wordt je niet naar betaald werk bemiddeld. Argument was altijd dat dit niet lonend zou zijn en een forse aanslag op de budgetten zou zijn. We zien echter dat ruim 46% van de mensen met een bijstandsuitkering een loonwaarde heeft van minder dan 50%. Daarnaast zien we dat bij de nieuwe aanvragen uit 2016, bijna 60% van de mensen een loonwaarde heeft van onder de 50% Ongewijzigd beleid betekent voor deze mensen mogelijk bijstand tot aan het pensioen.

Uit eerdere antwoorden op vragen van BETER VOOR DORDT, bleek dat de meerkosten bij het naar werk helpen van mensen met een loonwaarde vanaf 40% meevallen. Deze meerkosten zijn namelijk iets meer dan 1.000 euro per jaar, En in die 1.000 euro zit ook de plaatsingsvergoeding van Baanbrekend van 1.700 euro.

In onze motie vroegen wij om mensen met een loonwaarde vanaf 40% te bemiddelen naar werk. Voor wat betreft de kosten zou een heroverweging van de fee voor baanbrekend wellicht een goede 1e stap zijn. Maar los van de kosten biedt je mensen door middel van werk perspectief!

Helaas werd voor deze motie geen meerderheid gevonden.

Contactpersoon:
Dick van Antwerpen
E-mailadres
Mobiel nummer 06-36 18 76 73