Voorstellen voormalig wethouder Stam in de Commissie

Tijdens de Dordtse Dinsdag van 21 juni zijn een aantal onderwerpen van voormalig wethouder Stam in de commissie besproken.
Het nieuwe college is inmiddels een paar weken onderweg maar de naam van voormalig wethouder Marco Stam van Beter Voor Dordt is nog verbonden aan diverse voorstellen die worden besproken in onze Gemeenteraad. Zo stonden er tijdens de zogenaamde Dordtse Dinsdag van dinsdag 21 juni nog twee voorstellen uit de koker van Marco op de agenda.

🔸 Ten eerste het raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Dordtwijkzone deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk.
🔸 En in de tweede plaats het raadsvoorstel Kredietaanvraag inrichting openbare ruimte Charlotte de Bourbonstraat en omgeving.

Beide voorstellen werden door alle fracties met enthousiasme onthaald.
Het Uitvoeringskrediet Dordtwijkzone kon goedkeuring krijgen van alle fracties omdat het voorstel met veel groen wordt gezien als een waardevolle toevoeging aan de stad, met de Dordtwijkzone in het bijzonder. Het verder aankleden, verbinden en inrichten van de groene Dordtwijkzone, met alle aanwezige sportparken, maakt dat dit gebied door een van de aanwezige fracties zelfs spreekwoordelijk gelijk werd gesteld aan het Central Park. Een compliment voor Dordt, en voor Marco en de ambtelijke organisatie.

Rond het voorstel met betrekking tot de kredietaanvraag voor de gebiedsontwikkeling van Charlotte de Bourbonstraat werd niet alleen maar de opzet van het voorstel geprezen, maar met name de ongebruikelijke snelheid waarmee dit tot stand is gekomen. Het voorstel is namelijk vele jaren sneller tot stand gekomen dan anders.
Het voorstel kan daarmee in de huidige tijd van woningnood en noodzaak tot versnelde verdichting van de stad, wel eens als precedent dienen voor nieuwe voorstellen. Want iedereen is het er over eens dat woningbouw en gebiedsontwikkeling sneller moet. Marco heeft samen met de ambtelijke organisatie met dit voorstel wat ons betreft laten zien dat het kan.
Om de vaart erin te houden is het voorstel direct door naar de gemeenteraad als hamerstuk.

Een mooie en verdiende opsteker voor Marco en de ambtelijke organisatie!