Beter Voor Dordt heeft helaas moeten constateren dat de warmte van het College kostbaarder is dan beloofd.
Beter Voor Dordt zet, door het stellen van een fors aantal schriftelijke vragen vraagtekens bij de gegeven verklaring voor de huidige forse tariefstijging en het eerder geschetste rooskleurige beeld bij de introductie van het warmtenet.

De huidige energieprijzen zijn extreem hoog. HVC levert eigen energie en warmte door verbranding van afval, restwarmte dus. De beschikbaarheid van goedkope restwarmte kan geen rechtvaardiging
zijn om de tarieven voor het warmtenet zo fors te laten stijgen.

“Niet meer dan anders” is het adagium in de woningwet. Deze regeling is ingesteld om consumenten te beschermen tegen een te hoge prijs voor het warmtenet (geleverd door een monopolist, in ons geval
HVC). HVC heeft nu het tarief voor warmte fors laten stijgen, terwijl hiervoor nog steeds restwarmte gebruikt wordt. Beter Voor Dordt begrijpt dan ook niets van de verklaring die HVC voor de stijging heeft gegeven.

Net als in 2019 heeft Beter Voor Dordt opnieuw vragen gesteld over de financiële betrokkenheid van, en de garantstelling door gemeente, en HVC als geheel.
Naast het verwerken van afval, is HVC o.a. ook leverancier geworden van energie aan huishoudens. Beter Voor Dordt is van mening dat daardoor veel te veel risico wordt gelopen.
Beter Voor Dordt ziet liever dat, als de gemeente Dordrecht toch niet bereid is de kosten voor het verplicht op het warmtenet aangesloten huishoudens te drukken, de gemeente de koers van andere
gemeenten volgt. Die gemeenten hebben besloten dat het leveren van energie niet tot de gemeentelijke taken behoort. Dit heeft geleid tot afstoting van de aandelen ENECO.

Dus waarom investeren en financieel risico lopen met een bedrijf dat zich bezighoudt met energieleveranties?!