We staan aan de vooravond van de grootste omschakeling van energievoorziening sinds de invoering van het gasnet in 1952. Beter Voor Dordt begrijpt als geen ander dat er niet blijvend gebruik kan worden gemaakt van fossiele brandstoffen om in onze energiebehoefte te voorzien.

Maar: Beter Voor Dordt zet grote vraagtekens bij het loskoppelen van het gasnet van alle Nederlandse huishoudens. Het omschakelen naar elektriciteit heeft enorme gevolgen voor het kabelnet en schakelkasten. De netbeheerders zullen dezen moeten vervangen of verzwaren en uiteindelijk zullen de extra kosten worden doorberekend aan de consument. Daarnaast is het nog niet duidelijk of er voldoende capaciteit zal zijn om de woningen te verwarmen bij koude periodes, opgeteld bij de groei van het elektrisch rijden.

Waterstofgas
Het Groningse gas vervangen door waterstofgas is wat ons betreft een uitstekend alternatief. Waterstof is volop in ontwikkeling en kan ook schoon opgewekt worden met behulp van zonne- en windenergie. Het huidige ondergrondse leidingenstelsel in Nederland is van onschatbare waarde en kan met enige aanpassing gebruikt worden om waterstofgas bij ieder huis en bedrijf te leveren.
Beter Voor Dordt pleit al jaren voor extra aandacht voor dit alternatief dat ook gebruikt kan worden als brandstof voor vervoermiddelen.

Dordrecht is nog niet innoverend op het gebied van waterstoftoepassingen maar de stad kan, bijvoorbeeld samen met Dordtse studenten, de Duurzaamheidsfabriek en het Dordtse bedrijfsleven, onderzoeken wat de toepassingsmogelijkheden voor Dordrecht zijn. Zo wordt Dordrecht beter voorbereid op de toekomst en kan daarnaast koploper worden op het gebied van waterstof. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook Beter Voor Dordt!