Geacht college,

Vandaag namen wij kennis van het nieuwsbericht op de website van BNR: politiegeheimen-liggen-op-straat. In dit bericht staat dat gevoelige politie-informatie op straat ligt, omdat de politie oude domeinnamen laat verlopen. Uit dit bericht blijkt ook dat een mailbericht met informatie over het beveiligingsplan van de kerstmarkt Dordrecht in handen is gekomen van de ethisch hacker Slotboom.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie Beter Voor Dordt de onderstaande vragen.

Algemeen

  1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht op de website van BNR?
  2. Wat vindt het college van deze berichtgeving? Bent u het met ons eens dat dit een kwalijke zaak is?
  3. Heeft de Nationale Politie inmiddels contact gezocht met de gemeente Dordrecht en de organisatie van de kerstmarkt, en een toelichting gegeven welke maatregelen zij gaan treffen?
  4. Kan het college aangeven welke risico’s de gemeente Dordrecht liep en loopt, als mails van gelijke strekking in ‘verkeerde handen’ vallen?

Gemeente Dordrecht

  1. Kunt aangeven of wij in Dordrecht en de Drechtsteden vergelijkbare risico’s lopen? Wij doelen in algemene zin op de beveiliging van mailverkeer. In bijzondere zin hebben wij het over mailverkeer dat vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevat en bij ‘onbevoegde personen’ terecht komt / kan komen.
  2. Kunt u aangeven welke maatregelen de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden treffen om vergelijkbare incidenten te voorkomen?

Namens de fractie Beter Voor Dordt.
Met vriendelijke groet,
Willem Bronkhorst