Met de ambities die we hebben is het van cruciaal belang om ondernemers, die de banenmotor van onze stad en regio zijn, snel en goed te faciliteren. De 1-loketgedachte waar BVD zich al zeker 8 jaar sterk voor maakt is nu opgenomen in het coalitieakkoord, zo wordt het straks eenvoudiger en minder bureaucratisch om in Dordrecht te gaan ondernemen en kun je als ondernemer altijd bij een vast contactpersoon binnen de gemeente terecht.
Als gastheer meedenken in kansen en mogelijkheden is wat ondernemers en investeerders nodig hebben in Dordrecht