1. David Schalken-den Hartog

Tel (078) 61 49 811
E-mail

Meer over David Schalken-den Hartog ...

Naam: David Schalken-den Hartog

Raadslid sinds:

Over mijzelf.

Ik ben David Schalken-den Hartog, geboren in 1970 in Dordrecht en daarmee een echte Schapenkop. Samen met mijn partner Gerard hebben we 5 kinderen waarvan er 4 thuis wonen. Ik zit sinds 2002 in de Gemeenteraad en in 2005 hebben Piet Sleeking, Leny Kuhlemeier en ik Beter Voor Dordt opgericht.

Ik ben ondernemer en heb tot enkele jaren geleden een eigen Drogisterij gehad. Vanwege de intensieve zorg voor onze kinderen en de energie die in het politieke werk gaat zitten was dit niet langer te combineren. Ik woon het grootste deel van mijn leven met heel veel plezier in Het Reeland.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt.

Beter Voor Dordt is een partij naar mijn hart omdat we er voor iedereen zijn.

Jong en oud, man, vrouw, landelijk links of rechts georiënteerd, wij zijn er voor ALLE Dordtenaren.

Wat onze partij sterk maakt is het feit dat u ons overal tegenkomt, wij zitten in de haarvaten van onze stad.

Wat wil ik bereiken.

Ik zet me graag in voor de belangen van iedereen die dat niet zo makkelijk zelf zal doen. Ik ben geïnteresseerd in bijna alles wat in onze stad georganiseerd wordt. Of het nu Koningsdag, Dordt in Stoom, de Kerstmarkt of een bijeenkomst in een kerk is, ik kom graag kijken en/of een actieve bijdrage leveren. Ik kan genieten en trots zijn op alles wat Dordtenaren met zorg en enthousiasme doen in en voor de Dordtenaren en de vele bezoekers.

Sinds 2010 ben ik fractievoorzitter van de fractie en dat doe ik nog steeds met veel plezier.

2. Marco Stam

Tel 06 24 21 07 50
E-mail

Meer over Marco Stam ...

Naam: Marco Stam

Raadslid sinds:

Over mijzelf.

Mijn naam is Marco Stam, getrouwd en vader van 2 kinderen. Geboren en getogen in het korte Kromhout in het centrum van Dordrecht. Inmiddels wonen wij al ruim 25 jaar wonen naar tevredenheid in de Stadspolders. Waarvan de laatste 12 jaar in de Oudelandshoek.

Ik ben de afgelopen 35 jaar werkzaam geweest als financieel ambtenaar. Waaronder ook binnen de gemeente Dordrecht.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt

Ruim 8 jaar geleden ben ik lid geworden van Beter voor Dordt. En sinds 2015 mag ik onze stad vertegenwoordigen als raadslid. Vanuit de ‘warme’ gevoelens voor onze stad heb ik bewust gekozen voor een lokale partij. Een partij die met zijn voeten in de klei staat. Dichterbij en directer kan het niet. Een realistisch bewustzijn voor onze prachtige stad en inwoners. De echte problematiek aanpakken en niet gehinderd worden door perikelen en voorkeuren vanuit de landelijke  partijen.

Wat wil ik bereiken.

Binnen de fractie hou ik me voornamelijk bezig met de portefeuille Bestuur en Middelen. Dit houdt in dat we kritisch kijken hoe ‘het geld van Dordrecht’ wordt besteed en hoe we bestuurlijk opereren en samenwerkingen met diverse partijen aangaan. Het moet allemaal wel betaalbaar blijven is daarbij het motto en uitgangspunt.

Daarnaast ondersteun ik de collega’s in de andere portefeuilles met financiële adviezen. Tevens ben ik in deze periode lid en voorzitter van de auditcommissie. Een commissie die de raad adviseert op financieel gebied zoals begrotingen, jaarstukken en kadernota.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t de Stadspolders ben ik bereikbaar op m.stam@betervoordordt.nl

Ik hoor u graag!

3. Marieke van Eck

E-mail

Meer over Marieke van Eck ...

Naam: Marieke van Eck

Over mijzelf:

Ik ben 44 jaar, geboren in Eindhoven. Via Nijmegen en Rotterdam ben ik samen met mijn vriend eind 2003 in het mooie Dordrecht gaan wonen.

Ik ben werkzaam bij een Sociale Werkvoorziening (beter bekend als de sociale werkplaats) als projectcoördinator / beleidsadviseur. Hier houd ik me voornamelijk bezig met allerlei onderdelen van de Participatiewet, zoals het ontwikkelen van goede re-integratie trajecten voor mensen met een beperking en/of een grote afstand tot betaald werk, het inrichten van Beschut werk en meer.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt:

Sinds Beter voor Dordt is opgericht, heb ik op de partij gestemd. Beter voor Dordt is niet links, niet rechts en sluit niemand uit. Beter voor Dordt wil met iedereen samenwerken om samen met de inwoners de stad mooi en leefbaar te houden. Juist omdat Beter voor Dordt helemaal zelfstandig is, los van de belangen van de landelijke politiek.  Daarnaast heeft Beter voor Dordt de stad op de kaart gezet in de afgelopen jaren en dat smaakt naar meer!

Wat wil ik bereiken:

Ik wil me inzetten voor werk voor zoveel mogelijk Dordtenaren, juist ook voor diegenen die dit niet zelf kunnen realiseren. Ook wil ik me hard maken voor goede zorg en ondersteuning die ook makkelijk te vinden is voor diegenen die dit nodig hebben. Verder vind ik het belangrijk dat we in en om de stad heen voldoende groen behouden om samen van te genieten, ook al moeten er extra huizen bijkomen omdat het woningentekort echt te hoog is.

Woonwijk: 19e Eeuwse schil/Centrum

4. Loudy Nijhof

E-mail

Meer over Loudy Nijhof ...

Naam: Loudy Nijhof (1965)

Raadslid sinds: In 2006 ben ik op de lijst van Beter Voor Dordt terecht gekomen, in  2009 ben ik commissielid geworden en sinds 2010 ben ik gemeenteraadslid voor Beter Voor Dordt.

Over mijzelf.

Mijn naam is Loudy Nijhof en ik ben 52 jaar oud. Ik ben van huis uit maatschappelijk werker en heb in die hoedanigheid altijd in de (gedwongen) volwassenenzorg en jeugdhulp gewerkt. In 2001 ben ik in Dordrecht komen wonen, na gevlucht te zijn voor mijn ex-partner, vader van mijn enige zoon, toen 7 jaar oud. Toen mijn zoon in 2004 ontvoerd werd door zijn vader naar Noord-Afrika, kwam ik in 2005 in aanraking met Leny Kühlemeier-Booij, gemeenteraadslid van Beter Voor Dordt die mij gesteund heeft in mijn uiteindelijk succesvolle strijd om mijn zoon succesvol uit Noord-Afrika terug te laten keren. Na onze terugkeer ben ik in de jeugdhulp gaan werken. Toen ik in 2010 gemeenteraadslid werd stonden we aan de vooravond van de overheveling van de jeugdhulp en de WMO naar de gemeenten. Het sociale domein is vanaf 2015 de directe verantwoordelijkheid van de gemeenten en geeft de kans alles beter en efficiënter te organiseren en te regelen. Omdat ik zelf inmiddels buiten de regio in het sociale domein werk kan ik de ontwikkelingen van beide kanten goed beschouwen en mij inmiddels specialist sociaal domein noemen met de nodige politieke ervaring.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt.

Beter Voor Dordt behartigt de lokale belangen, dat vind ik een heel groot goed. Er is geen andere politieke partij die dit doet. Zeker gezien taken die steeds dichterbij worden georganiseerd vind ik het belangrijk om de belangen van de lokale bewoner te behartigen. De taken zijn nu veel te ver van ons weggeorganiseerd waardoor de lokale raden steeds minder invloed hebben.

Wat ik wil bereiken.

Ik stel me nogmaals verkiesbaar als gemeenteraadslid voor de periode 2018-2022, omdat ik het erg belangrijk vind dat er ervaren raadsleden met kennis in de gemeenteraad blijven om te voorkomen dat er straks veel kennis verloren gaat. Het gaat niet goed in het sociale domein, de transformatie heeft nog niet plaatsgevonden. Graag wil ik mijn politieke en dossierervaring overdragen aan nieuwe raadsleden, zodat het zorgdomein uiteindelijk een succes wordt.

Als u mij wilt bereiken kunt u mij mailen op loudy1009@msn.com dan bel of mail ik u terug.

5. Herman van der Graaf

E-mail

Meer over Herman van der Graaf ...

Naam: Herman van der Graaf

Raadslid sinds: n.v.t

Over mijzelf.

Ik ben Herman van der Graaf, in 1985 geboren op een Dordts binnenvaartschip, te Rotterdam. Na 6 jaar lang met mijn ouders door Europa gevaren te hebben, in Dordrecht neergestreken. Sinds 2007 woon ik in een leuk jaren-30 huisje in Oud-Krispijn.

In het dagelijks leven ben ik als nautisch verkeersleider verantwoordelijk voor een vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart in de omgeving van Dordrecht. Jaarlijks passeren er zo’n 150.000 schepen langs ons eiland.

Wanneer ik niet hoef te werken vaar ik regelmatig door Dordrecht om heerlijk uit te waaien op het water en mijn interesse in de Dordtse geschiedenis en allerlei wetenswaardigheden te delen met toeristen en andere geïnteresseerden.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt.

Bij Beter Voor Dordt draait het puur en alleen om de Dordtenaren. Er is geen politieke richting aan te verbinden zoals die bij landelijke partijen is. Bij Beter Voor Dordt worden alle beslissingen genomen met het belang van de Dordtenaar voorop, er is geen sprake van een dubbele agenda of sturend landelijke beleid. Lijntjes zo kort mogelijk houden en met passie voor Dordrecht en niets anders, dat is Beter Voor Dordt en daarom voel ik mij hier thuis!

Wat wil ik bereiken.

Bij Beter Voor Dordt ben ik als fractie-assistent samen met Lars verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het notuleren tijdens de fractievergaderingen, het bijhouden van de website en het verrichten van allerlei hand-en-spandiensten. Ik vind het uitdagend om mijzelf nuttig te maken voor de partij en mijn horizon binnen de lokale politiek te verbreden.

Als betrokken Dordtenaar gaan veel zaken mij persoonlijk aan. Het geeft mij dan ook energie om actief mee te kunnen praten over verschillende standpunten. Ik hoop dan ook dat ik dit in de toekomst kan doen als raadslid voor Beter Voor Dordt.

 

6. Robbert de Boer

E-mail

Meer over Robbert de Boer ...

Naam: Robbert de Boer

Raadslid sinds: n.v.t.

Over mijzelf

Mijn naam is Robbert de Boer. Ik ben 52 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Ik ben geboren in Woerden en woon sinds 1989 in Dordrecht, waarvan de laatste 7 jaar in de wijk Oudelandshoek. Momenteel werk ik als Wijkmanager bij Het Spectrum Thuiszorg De Wielborgh waar ik mijn functie dagelijks met veel plezier uitvoer.

 

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt

Ik ben lid geworden van Beter voor Dordt in 2015 omdat ik altijd al maatschappelijk betrokken ben geweest en daarnaast enig ‘politiek-gen’ mee heb gekregen van mijn vader die als secretaris van de sportraad in Woerden actief was.

Wat wil ik bereiken

Ik wil mij graag de aankomende 4 jaar inzetten als raadslid voor een veilige, een werkende, een leefbare, een gezonde en een schone stad. Politiek bepaalt voor een belangrijk deel hoe we met elkaar omgaan in Dordrecht. Het gaat om het afwegen van belangen en rekening houden met elkaar. Niet simpel een optelsom van wat de meeste mensen willen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit met elkaar kunnen en zullen bereiken. Iedereen telt mee!

Wijk: Oudelandshoek

7. Osman Soy

Tel 06 42 04 99 99
E-mail

Meer over Osman Soy ...

Naam: Osman Soy

Raadslid sinds:2006

Over mezelf:

Mijn naam is Osman Soy. Ik ben 37 jaar, getrouwd en trotse vader van vier kinderen. Ik ben een echte familieman, waarbij ik veel tijd doorbreng met mijn gezin. Ik ben geboren in Turkije en getogen in Nederland. Ik ben opgegroeid in de wijk Noordflank waarbij ik ook in de wijk op school heb gezeten, op de Museumstraatschool en later de Scholengemeenschap Noordendijk (dat nu gesloopt wordt). Ik heb mijn opleiding Accountancy vervolgd op de HES Rotterdam en de Nyenrode Universiteit in Breukelen. Sinds drie jaar wonen wij naar tevredenheid in de kindvriendelijke wijk Oudelandshoek. Als directeur/eigenaar van onze kinderopvangorganisatie geef ik leiding aan een mooi team medewerkers en onderhoud ik alle externe contacten, waarbij we heel goed samenwerken met de basisschool waarin we gehuisvest zijn.

Waarom ik kies voor Beter voor Dordt

Ik ben sinds 2006 raadslid bij Beter Voor Dordt. Ik heb de oprichting van onze partij van begin af aan meegemaakt en ben al die tijd betrokken geweest bij Beter Voor Dordt. Ik heb in 2006 (destijds jongste raadslid) besloten mij in te zetten voor de stad en dit te doen vanuit Beter Voor Dordt. De jongerenproblematiek en het gebrek aan voorzieningen voor jongeren waren toen punten die ik wilde aanpakken. Vanuit mijn financiële achtergrond (Register-Accountancy) heb ik tot vorig jaar de woordvoeringen in de commissie Bestuur en Middelen (Financiën), de Auditcommissie (adviserende rol richting College en andere raadsleden) en de Drechtraad (samenwerking Drechtsteden) gedaan. Vorig jaar heb ik Bestuur en Middelen ingeruild voor de commissie Fysiek, waarbij ik me meer bezighoud met de fysieke veranderingen en ontwikkelingen binnen onze mooie stad. Het is leuk om de genomen besluiten in de praktijk werkelijkheid te zien worden.

Wat wil ik bereiken

Onze oudste twee kinderen zijn fanatiek voetballer bij Oranje Wit. Om het sporten bij onze kinderen te stimuleren heb ik me ingezet als vrijwilliger op het veld in de periode dat onze zoontjes bij de mini’s voetbalden. Sport vormt een belangrijk onderdeel van de opvoeding van onze kinderen, waarbij ik me besef dat dit helaas niet voor iedereen geldt. Elk kind hoort te kunnen sporten of een andere hobby te hebben.

Op mijn werk als directeur/eigenaar van onze kinderopvangorganisatie krijg ik regelmatig te maken met gezinnen waarbij financiële problemen de overhand nemen. Voor dit soort gezinnen treed ik vrijwillig op als brug tussen deze gezinnen en de hulpverleningsinstanties. Het is fijn om te zien dat dit soort gezinnen na een duwtje in de rug toch hulp aannemen en er beter van worden.

Gebrek aan geld mag de ontwikkeling van kinderen niet belemmeren. Hiervoor zijn er al de nodige middelen, waarmee instanties als Stichting Leergeld en het SMS-kinderfonds zich inzetten voor participatie van kinderen. Met de inzet van Beter Voor Dordt in de Drechtraad zijn deze middelen verruimd voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen (was voorheen 110%). Hierdoor kunnen meer gezinnen gebruik maken van de bestaande regelingen.

Ik zal me inzetten op het beter promoten en bekend maken van deze regelingen en het volgen van de ontwikkelingen binnen onze nieuwe armoedebeleid, waarbij het voorkomen van schulden en het bevorderen van arbeidsparticipatie belangrijke speerpunten zijn. Daarom ben ik ook verheugd met de verwachtte ontwikkelingen op bedrijventerrein Dordtse Kil 4, waarvan ik verwacht dat dit veel werkgelegenheid voor onze regio zal genereren. In de commissie Fysiek heb ik me hard gemaakt voor de realisatie van dit project, waardoor we de reeds ontvangen provinciale subsidies niet hoeven terug te betalen en een nieuwe afrit op de A16 krijgen.

Daarnaast volg ik met belangstelling de ontwikkelingen voor de realisatie van nieuwe woningen (10.000 extra woningen) en de herontwikkeling van bestaande wijken. De plannen die samen met de stad zijn gemaakt voor Wielwijk (Tromptuinen) en de plannen die gemaakt gaan worden voor de Spuiboulevard, waarvoor we met belangstellenden op ‘Spuisafari’ zijn geweest, zijn een mooi voorbeeld hierin.

Ook heb ik me hard gemaakt voor het uitdrukkelijk benoemen van parkeerproblemen in de wijken, omdat dit behoort tot een grote ergernis bij vele Dordtenaren. Op mijn verzoek hebben we in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat we extra middelen vrij willen maken om de problemen serieus aan te pakken. Het huidige beleid waarbij iedere keer slechts een paar plekken worden gerealiseerd vind ik te mager. Als ik vroeg om meer inzet was het antwoord dat er geen budget is om meer te doen. Dan regelen wij toch meer budget om deze problemen serieus aan te pakken!!

Ik wil me de komende vier jaar inzetten voor een stad die zich verder zal ontwikkelen en zal groeien tot een stad met allure, waarbij iedereen meetelt en mee kan doen. Alle belemmeringen hiervoor moeten weggenomen worden, waarbij discriminatie op welke grond dan ook onacceptabel is.

Woonwijk: Oudelandshoek, maar heb ook een nauwe band met Krispijn, omdat we daar werken, en Noordflank (de wijk waar ik ben opgegroeid en mijn ouders nog steeds wonen).

8. Roland van der Klaauw

E-mail

Meer over Roland van der Klaauw ...

Mijn naam is Roland van der Klaauw geboren in Rotterdam 1962.

Gehuwd, 3 kinderen, wonend in het prachtige centrum van Dordrecht nabij de havens en de grote kerk.

Sinds 1987 gewerkt als zelfstandig ondernemer in diverse branches waarbij het langst in de dienstverlening van de openbare buitenruimte. Na het afronden van mijn mediationopleiding, ben ik als vrijwilliger werkzaam bij de buurtbemiddeling in de Drechtsteden. Sinds de oprichting van Stroomlijn (Doelgroepenvervoer) ben ik werkzaam als Drechthopper chauffeur, hierbij heb ik de stad Dordrecht met zijn wijken en inwoners goed leren kennen.

Na de publicatie “raadslid is dit wat voor U” ben ik mezelf gaan verdiepen in de Dordtse politiek en kwam al snel tot de conclusie dat de lokale partij “Beter voor Dordt” het beste bij mij paste.

Een partij dicht bij de Dordtenaren en die zich inzet voor iedere burger in onze Stad.

Daarom kies ik voor Beter voor Dordt.

Het raadslid schap is een serieuze aangelegenheid en ik zal mij de komende 4 jaar voor de 100% gaan inzetten om onze kiezers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen binnen de Dordtse Gemeente. Daarnaast zal ik binnen de partij “Beter voor Dordt” mijn bijdrage leveren om het huidige nieuwe team, de komende raadsperiode, succesvol te laten zijn.

Ik zal mijn jarenlange praktijk ervaring gaan inzetten op het gebied van leefbaarheid en de openbare ruimte van onze stad, waarbij Schoon Heel & Veilig de eerste prioriteit zullen krijgen.

9. Aydin Gündogdu

E-mail

Meer over Aydin Gündogdu ...

Aydin Gündogdu, Beter Voor Dordt, Lijst 1 nummer 9

Gemeenteraadslid sinds 2010

Over mijzelf

Ik ben getrouwd met Hacer en vader van Furkan en Sevgi en woon sinds 2015 in Dubbeldam.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Rotterdam en vervul een tweetal functies.

Enerzijds ben ik bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Rotterdam en heb in die hoedanigheid veel contacten met het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Anderzijds ben ik Kata Mentor in het programma Rotterdam Verbeteren van de gemeente. In dit programma coach ik teammanagers en teams hoe zij stapsgewijs verbeteringen kunnen aanbrengen aan hun werkprocessen, met als doel om de Rotterdammer optimaal te bedienen vanuit de gemeente.

Gemeenteraadslid sinds 2010

Ik zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Dordrecht namens mijn partij Beter Voor Dordt. Een groep mensen die de liefde heeft verklaard voor Dordrecht en haar inwoners. Niet blind starend op het links of rechts denken, maar vanuit de intrinsieke motivatie om alle Dordtenaren en onze stad op zo’n best mogelijk manier te dienen, dat is wat ons drijft. Kortom, verder bouwen aan onze stad met respect voor mens en milieu!

De afgelopen jaren hebben wij laten zien dat wij ook hebben gedaan wat wij ook hebben beloofd. Gebouwd aan de stad en gezorgd voor onze inwoners die de hulp van de gemeente nodig hebben.

Waar wil ik mij de komende jaren voor inzetten

Dordt West

Wij zijn goed bezig met de leefbaarheid in onze wijken. De afgelopen jaren hebben wij heel hard gewerkt aan onze wijken in Dordt West (Oud en Nieuw Krijspijn, Wielwijk, Crabbehof).

De weg om van deze ‘prachtwijken’ te maken is onder aanvoering van Beter Voor Dordt gemaakt. Deze wijken verdienen verdere aandacht om verbeteringen door te voeren. Verdere investeren in duurzaam nieuwbouw, groenaanleg, speel- en ontmoetingsplekken zijn maar enkele voorbeelden. Uiteraard niet te vergeten dat wij ook verder willen investeren in de sociaal economische positie van de inwoners van deze wijken.

Bijzondere aandacht verdient ook de wijk Staart en de Merwepolder. Een van de entrees van onze stad en prachtig gelegen aan de Wantij. Een wijk die heel veel ontwikkelpotentie heeft en wat mij betreft ook een van de wijken waar wij met prioriteit aan de slag gaan in samenwerking met de inwoners en ondernemers.

Ondernemerschap

Het werken aan een goede ondernemersklimaat in Dordrecht is een van mijn speerpunten voor de komende jaren.

Het stimuleren van ondernemerschap is belangrijk voor werkgelegenheid (stageplekken), levendigheid, veiligheid en voorkomt leegstand. Faciliteren van ondernemers en het bieden van ondersteuning door de gemeente bij nieuwe en vernieuwende initiatieven is wat mij betreft dan ook een regel dan uitzondering. Ondernemers krijgen met BETER VOOR DORDT de ruimte die zij nodig hebben!

Woonwijk: Dubbeldam, maar ben een getogen Dordtenaar. Heel dit eiland is mij dierbaar!

10. Gersom Tutupoly

Tel: 06-50263939

E-mail

Meer over Gersom Tutupoly ...

Naam: Gersom Tutupoly

Commissielid sinds:

Over mijzelf.

Mijn naam is Gersom Tutupoly, ik ben 47 jaar en geboren en getogen in Dordrecht. Ik ben de trotse vader van twee kinderen en woon sinds 1997 met veel plezier in de wijk Oudelandshoek. Ik ben mijn carrière ooit begonnen als belastingadviseur, dat ik 9,5 jaar heb gedaan. 16 jaar geleden heb ik de overstap naar het bankwezen gemaakt. Eerst in de functie van “Business Banker” en sinds kort als “Credit Analyst”.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt.

Ik heb bewust gekozen voor Beter Voor Dordt, vanwege het lokale karakter. Niet aangestuurd worden vanuit Den Haag, maar vanuit een lokale gedachte die voor de belangen van de stad en haar inwoners opkomt. Beter Voor Dordt heeft zich in de afgelopen jaren hierin bewezen en staat dicht bij de inwoners van onze mooie stad. Ik wil graag mijn bijdrage leveren en het werk dat Beter Voor Dordt in 2010 begonnen is, verder voortzetten. Gedreven, aanspreekbaar en het verschil maken.

Wat wil ik bereiken.

Namens Beter Voor Dordt ben ik werkzaam als commissielid in de commissie “Bestuur en Middelen”. Daarnaast ben ik lid van het fractiebestuur.

Ik ben in de politiek gegaan omdat ik als Dordtenaar graag mijn stad verder wil helpen opbouwen, zodat Dordrecht (nog) meer te bieden heeft. Dordrecht moet een stad zijn en blijven waarin het prettig wonen, werken en verblijven is, kortom een politieke partij voor iedereen.

11. Paul Hendriks

Tel: 06 547 523 57
E-mail

Meer over Paul Hendriks ...

Naam: Paul Hendriks

Kandidaat raadslid per: 2018

Over mijzelf

Ik ben Paul Hendriks 67 jaar, getrouwd met Annie, vader van een zoon Kjeld en een dochter Kirsten, opa van drie kleinkinderen Lucy-Lynn (5), Sem (4) en Jackson-Finn (3). Voormalig ondernemer. In 2016 heb ik mijn aandelen in een accountants- belastingadviespraktijk aan mijn partners overgedragen.

Voormalig voorzitter van o.a. Dordrechtse Ondernemersvereniging DOV, voorzitter van Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden (CJBD), voorzitter van het PBO van RTV Dordrecht, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bijzondere Producties Dordrecht.

Nu als penningmeester verbonden aan de Stichting Crabbehoeve Dordrecht. De stichting Crabbehoeve kan het beste als “Buurtbedrijf” worden omschreven. Het is in ieder geval een kleurrijke plek waar iedereen van jong tot oud kan genieten. De stichting wordt door ca. 45 vrijwilligers van allerlei afkomst en achtergrond gedreven.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt

De afgelopen decennia heb ik altijd politieke interesses gehad en mij verdiept in voornamelijk de plaatselijke politiek. Men heeft mij in het verleden gevraagd in een bestuur van de plaatselijke afdeling van een landelijke partij plaats te nemen. Dit heb ik echter geweigerd omdat ik toen ook voorzitter was van de DOV nog volop aan de arbeid en je naar mijn mening geen twee belangen welke mogelijk tegenstrijdig zouden kunnen zijn kan dienen.

Ik kies voor Beter voor Dordt omdat ik 45 jaar in Dordrecht woon en mij Dordtenaar voel.

De afgelopen 10 jaar heb ik gemerkt dat slechts één partij in Dordrecht oog heeft voor alle Dordtenaren ongeacht hun afkomst of achtergrond.

Daarom heb ik mij anderhalf jaar geleden als lid van Beter van Dordt aangemeld en heb de huidige fractieleden, de kandidaten op de lijst en andere partijleden beter leren kennen. Een leuke periode waarbij het schrijven aan het programma de uitdaging was om uiteindelijk tot een mooi team te komen.

Wat ik wil bereiken

Ik hoop de komende jaren mijn energie en zin in te kunnen zetten voor alle bewoners en de ondernemers in onze mooie stad zowel in het centrum, de buitenwijken als op de industriegebieden. Kritisch maar opbouwend te mogen kijken naar alles waar wij in Dordrecht geld aan besteden. Kortom mij te kunnen in zetten voor alle kanten van de Dordtse samenleving.

Daar ik in het Reeland woonachtig ben kunt u mij voor alle zaken binnen het Reeland zowel per mail als telefonisch bereiken. Voor alle mensen in de wijk Crabbehof ben ik als bestuurslid van de Crabbehoeve ook altijd beschikbaar.

Wijk: Reeland

12. Lars Sandbergen

E-mail

Meer over Lars Sandbergen ...

Naam: Lars Sandbergen

Kandidaat raadslid sinds: 2014

Over mijzelf: 

Ik ben Lars Sandbergen, 25 jaar en woon vanaf mijn 6e in Dordrecht. Ik ben werkzaam als sales intercedent bij Randstad in de bouw sector. In 2010 ben ik als 18-jarige in contact gekomen met Beter Voor Dordt met de vraag of ik iets voor onze mooie stad kon betekenen. Hierop heb ik samen met andere mensen van de partij geholpen bij het opzetten van het stadsberaad voor het behoud van de historische binnenstad. Dit werd een daverend succes!

In 2014 stond ik voor het eerst op de lijst voor Beter Voor Dordt waar ik met veel enthousiasme heb meegeholpen aan de campagne. Daarnaast heb ik voor mijn HBO-Rechten studie, stage gelopen bij Beter Voor Dordt en heb ik de fractie zo’n 4 maanden juridisch mogen ondersteunen. Daarna ben ik fractie assistent geworden van de partij wat ik nu al 1,5 jaar met veel plezier doe.

Waarom kies ik voor Beter Voor Dordt:

Ik heb destijds voor Beter Voor Dordt gekozen omdat dit een partij is die echt puur en alleen gericht is op de gemeente Dordrecht en haar inwoners. Het beste voor Dordrecht is hetgeen waar Beter Voor Dordt voor staat. Per vraagstuk kijken naar wat het beste is voor de stad zonder daarbij rekening te moeten houden met opleggingen van bovenaf (lees: landelijke partijen) of een bepaalde richting (lees: links of rechts). Dat is wat me zo aanspreekt in Beter Voor Dordt!

Wat wil ik bereiken

Ik wil actief meedenken naar oplossingen op vraagstukken die de Dordtenaar aan het hart gaan. Het belangrijkste vind ik dat de Dordtenaar zich veilig voelt in deze prachtige stad. Daarnaast ben ik destijds bij Beter Voor Dordt gekomen om wat te kunnen betekenen voor de jongeren van onze stad.

13. Jan-Willem Wringer

E-mail
Tel: 06 1998 78 75

Meer over Jan-Willem Wringer ...

Naam: Jan-Willem Wringer

Raadslid sinds: Kandidaat raadslid, lid van Beter Voor Dordt sinds 2014.

Over mijzelf

Hallo lezer, leuk dat je iets over mij wilt weten. Ik ben van het bouwjaar 1970, opgegroeid in Oud-Krispijn en woon nu in het centrum van Dordrecht. Op school gezeten in Oud-Krispijn, Dubbeldam en het Leerpark. Na een studie periode in Breda en Amerika vond ik mijn eerste baan in Amsterdam. Na een tijd in Amsterdam en in het buitenland gewoond, gewerkt en gestudeerd te hebben ben ik sinds 2012 weer terug in het mooie Dordrecht.

Na ongeveer 20 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als ICT’er voor grote en kleine bedrijven ben ik nu zelfstandig ondernemer in Dordrecht. Verder ben ik vrijwilliger bij het Dordtse Rode Kruis en kun je mij als EHBO’er vinden bij grote evenementen in de stad. Ook ben ik vrijwilliger bij Sporten voor Sophia. Sporten voor Sophia organiseert benefietacties voor het Sophia kinderziekenhuis. Hobbies zijn onder ander Airbrush-en en ik probeer al een tijdje Chinees te leren maar dat is niet makkelijk.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt:

Ik heb voor Beter voor Dordt gekozen omdat ik Dordrecht een geweldige stad vind met een mooie geschiedenis, geweldige architectuur en een gezellig centrum. Met een sterke lokale partij kan Dordrecht nog beter, gezelliger, veiliger en mooier worden. Beter voor Dordt is een echte lokale partij zonder invloed van landelijke partijen. Bij Beter voor Dordt heb ik altijd de mogelijkheid om te kunnen kiezen in het belang van Dordrecht en haar inwoners.

Wat wil ik bereiken:

Ik ga mij inzetten om van Dordrecht een sterke stad te maken die zelfstandig groot genoeg is om de concurrentie met Breda en Rotterdam aan te kunnen. Wel samenwerking met andere steden maar zonder opgave van zeggingschap en alleen als het in het belang van Dordrecht is.

Ik ga voor een stad waar het in alle wijken prettig wonen, werken en recreëren is. Een gezonde en schone stad met voldoende natuur maar ook met veel leuke evenementen, waar iedereen zich prettig voelt. Als je van buiten Dordrecht hier komt wonen wil je snel inburgeren zodat je thuis voelt in Dordrecht en een positieve bijdrage kan leveren aan de Dordtse maatschappij.

Beter Voor Dordt heeft de laatste acht jaar al ontzettend veel bereikt en ik heb er alle vertrouwen in dat we met Beter voor Dordt de komende vier jaar nog veel meer voor Dordrecht en Dordtenaren kunnen betekenen.

Woonwijk: Centrum (heb ook banden met Oud-Krispijn, Sterrenburg en Dubbeldam)

14. Pamela Groeneweg

E-mail

Meer over Pamela Groeneweg ...

Over mijzelf:

Ik ben Pamela Groeneweg, 42 jaar en geboren en getogen in Dordrecht. Opgegroeid in de wijk Krispijn, maar nu alweer 15 jaar met heel veel plezier in de wijk Stadspolders. Ik woon samen met mijn partner Patrick en 3 kinderen in de leeftijd van 12, 14 en 19 jaar oud.

Sinds een maand ben ik werkzaam bij Stichting het Babyhuis in Dordrecht als Sociotherapeut. Daarvoor heb ik 18 jaar gewerkt bij de gemeente Rotterdam in verschillende functies in de uitvoering, met als rode draad het begeleiden van mensen. De laatste jaren was ik werkzaam als adviseur op het gebied van ziekte- en verzuimbeleid. Naast mijn reguliere functies ben ik secretaris geweest van de ondernemingsraad van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam en lid van de Centrale Ondernemingsraad in Rotterdam. In deze tijd is ook mijn interesse gewekt voor de politiek.

Waarom kies ik voor Beter voor Dordt?

Een belangrijke reden voor mij is dat Beter voor Dordt een lokale partij is en helemaal zelfstandig. Bij deze partij heb ik het gevoel dat die voor alle Dordtenaren is en niet specifiek rechts of links. Sinds de oprichting van de partij merk je in de stad het verschil, merkbaar veiliger en Dordrecht is op de kaart gezet. Daarnaast vind ik het goed dat binnen de partij juist een sfeer heerst van ambitie, dat het nog allemaal veel beter kan en dat er veel energie is om daarvoor de komende vier jaar aan de slag te gaan.

Wat wil ik bereiken:

Ik wil me graag inzetten voor alle Dordtenaren, dat iedereen kan leven in een veilige, gezellige en gezonde stad. In het speciaal wil ik me inzetten voor de mensen die niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen, zoals jonge kinderen, kwetsbare jeugd en ouderen. Ik vind het belangrijk dat deze groepen net zoveel kansen hebben op goede voorzieningen, een veilige leefomgeving en plezier in het leven. Specifiek voor de ouderen, dat zij niet in een isolement geraken. En voor de jongeren vind ik het belangrijk dat iedereen net zoveel kansen heeft op het volgen van goed onderwijs en het kunnen meedoen aan (sport)activiteiten in de omgeving waar zij leven.

15. Frank de Buck

E-mail

Meer over Marieke van Eck ...

Naam: Frank de Buck

Over mijzelf:

Ik ben 54 jaar en geboren in Nieuw-Beijerland. Sinds 1993 woon ik samen met Ron waarvan 23 jaar in Dordrecht. We hebben een klein uitstapje naar H.I.A. gemaakt maar Ron is een geboren Dordtenaar en beiden vinden we Dordrecht, Hollands oudste stad, een mooie fijne prettige stad om in te wonen en te leven. Voor ons dus een reden om weer snel terug te keren.

De wijken waar wij hebben we gewoond zijn Sterrenburg III, Stadspolders, Amstelwijck (Dordtsche Hout) en nu in Zuidhoven. Ik ben op dit moment werkzaam bij Royal IHC in Kinderdijk op het Shared Service Centre Finance.

Als vrijwilliger ben ik actief bij het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht waarbij ik o.a. ondersteuning geef aan de festiviteiten tijdens Koningsdag maar ook de 4 mei herdenkingen en 5 mei bevrijdingsdag. Daarnaast ben ik actief als bestuurder van de Stichting Vrienden van de Wielborgh en tevens ben ik bestuurslid binnen de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen.

Verder verleen ik nog hand- en spandiensten bij diverse andere evenementen als ook het bijstaan van Sint en Piet!

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt:

Ik kies voor Beter voor Dordt omdat er bij deze politieke partij geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers onderling, iedereen is welkom en kan zijn of haar bijdrage leveren.

Een van de grootste voordelen van een lokale partij is dat er korte lijnen zijn met de burgers.

Tevens ben je als lokale partij “vrij” van een landelijk partij programma zodat er gelijk actie kan ondernomen worden op welk punt dat de burger belangrijk vindt om die op de politieke agenda te plaatsen.

Om wat voorbeelden te noemen: veiligheid in de wijk of het niet bouwen in de polders maar er zijn nog veel meer voorbeelden die opgepakt worden door Beter voor Dordt in het verleden maar zeker ook in de toekomst.

Wat wil ik bereiken:

Een leefbare stad waar er met minder regels er dezelfde zaken kunnen worden geregeld als tot nu toe zonder dat de normen en waarden worden aangetast.

Verder Ouderen(zorg) meer in de openbaarheid, sociale zekerheid, werkgelegenheid en Dordrecht nog meer op de kaart zetten

Woonwijk: Zuidhoven

16. Cees Kok

telefoon: 0646854989
E-mail

Meer over Cees Kok ...

Naam: Cees Kok

Kandidaat raadslid sinds: 2018

Over mijzelf:

Geboren in 1953 aan de Noordendijk en getogen Dordtenaar. Ging na de HBS-B geologie  en biologie studeren in Utrecht en werkte 30 jaar als professioneel geoloog.  Ik vervolgde mijn carrière als manager in de afdeling  Waterhuishouding van Gemeentewerken Rotterdam. Daarna als zelfstandig  geoloog. Inmiddels ben ik gepensioneerd . Getrouwd met Ida die mij een zoon  en dochter schonk. Ik ben een enthousiast natuurliefhebber,  Biesbosch- fanaat, vogelaar, vrijwilliger bij de vogelwacht. Daarnaast zijn mijn hobby’s: gitaarspelen in ouwe rockers bandjes, tuinieren,  racefietsen en zwemmen in de “Dubbel” (openblijven dus).

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt:

Ik kies voor BvD omdat deze partij consequent de Dordtse polders tegen verdere bebouwing heeft beschermd, maar bedreigingen blijven ook nu en in de toekomst. Daarnaast behartigt BvD de belangen van alle Dordtenaren op een eerlijke, open manier, zonder bindingen aan landelijke politieke partijen, die heb ik ook niet.

Wat wil ik bereiken:

Ik hoop als BvD raadslid te bereiken dat de belangen van Natuur, Milieu en Dieren in de Dordtse gemeenteraad stevig behartigd worden en daar hun eigen stem in krijgen, waarbij de Dordtenaren zeker niet vergeten zullen worden. Evenwicht in alle aspecten van samenleven met de natuur.

Wijk: Sterrenburg

17. Peter van der Leer

E-mail

Meer over Peter van der Leer ...

 

Naam: Peter van der Leer

Raadslid sinds: n.v.t.

Over mijzelf:

Mijn naam is Peter van der Leer , vader van twee zoons en vier kleinkinderen .

Al heel veel jaren achter de schermen actief in de politiek voor BVD in combinatie met mij inzetten voor mijn stad Dordrecht.

Geboren in deze stad en vooral in de afgelopen jaren gezien hoe Dordrecht er mag zijn.

In mijn werkzaam leven was ik controller van het Havenbedrijf Dordrecht en hou van het water al kan dit ook bedreigend zijn.

Actief als voorzitter van het Oranje Comité en voorzitter van de Zonnebloem regio Dordrecht en draag ik de voetbalclub Wieldrecht een warm hart toe omdat daar twee kleinzoons actief zijn.

Ook ben ik een liefhebber van de grote evenementen in onze mooie stad want die dragen bij aan het promoten van onze stad.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt:

Waarom Beter voor Dordt, het lokale heeft mijn voorkeur, dicht bij de inwoners en ophalen van wat er speelt en in de praktijk snel toepassen.

Wat wil ik bereiken:

Wat wil ik bereiken, als BVD hebben we zichtbaar gemaakt wat er mogelijk is als je je schouders er onderzet en doelen stelt en weet te behalen.

Maar alles valt met goed samenwerken en dat is de afgelopen jaren goed gelukt

18. Özge Öcal

E-mail

Meer over Özge Öcal ...

Naam: Özge Öcal

Raadslid sinds: n.v.t.

Over mijzelf

Mijn naam is Özge Öcal, ik ben 23 jaar en geboren en getogen in Dordrecht. Sinds 6 jaar ben ik woonachtig in Dubbeldam. Afgelopen zomer heb ik mijn hbo-diploma Bestuurskunde in ontvangst mogen nemen en momenteel ben ik bezig met de pre-master Management van de Publieke Sector aan de Leiden Universiteit. De afgelopen twee jaar heb ik ervaring opgedaan als (junior) adviseur binnen de gemeente Dordrecht en de gemeente Schiedam. Ik heb mij beziggehouden met zowel organisatorische als sociale vraagstukken.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt

In 2014 heb ik een korte periode stagegelopen bij Beter voor Dordt en meegeholpen tijdens de verkiezingscampagnes. Sinds kort ben ik lid van de partij en ik wil mij graag inzetten voor onze mooie stad. Beter voor Dordt is politiek gezien geen linkse of rechtse partij, maar een partij die staat voor de belangenbehartiging van lokale inwoners.

Wat wil ik bereiken

Ik vind het belangrijk dat er vanuit verschillende optieken naar kwesties kan worden gekeken. Als een vrij jonge kandidaat hoop ik mijn frisse blik te kunnen delen binnen vraagstukken. De afgelopen tijd heb ik mij voornamelijk beziggehouden met vraagstukken over jongeren en onderwijs. Dit zijn onderwerpen die mij persoonlijk aantrekken omdat ik hier ervaringen mee heb. Daarnaast zijn de jongeren onze toekomst en ik vind het belangrijk dat zij zich gehoord en gezien voelen.

Woonwijk: Dubbeldam

19. Chris van Holland

Email

Meer over Chris van Holland ...

Naam: Chris van Holland

Raadslid sinds:

Over mijzelf: 

Inwoner van Dordrecht sinds 1987. In het dagelijks leven projectmanager bij Belastingdienst/Douane.

Waarom Beter voor Dordt?

Beter voor Dordt is voor mij de enige politieke partij die er is voor de lokale belangen van alle Dordtenaren.

Wat wil ik bereiken:

Voldoende woningaanbod en werkgelegenheid. Een grote inzet op vergroten van het scholingsaanbod op HBO niveau. Voorzieningen voor alle Dordtenaren die passen bij een stad zoals Dordrecht. Behoud van de groene polders en behoud en herstel van de historische allure van Dordrecht.

Woonwijk: Dubbeldam

20. Erik Witte

E-mail

 

21. Jim van Boven

E-mail

Meer over Jim van Boven ...

Naam: Jim van Boven

Raadslid sinds: n.v.t.

Over mijzelf

Geboren als Jim van Boven in 1957 te Rotterdam. Op mijn derde ben ik verhuist naar Dordrecht en voel  mij dan ook echt Dordtenaar. Tijdens mijn werkzame leven heb ik altijd in besturen gezeten. Bij het voetballen, tafeltennis en bij het werk zat ik in de OR = OndernemingsRaad en COR = Centrale OndernemingRaad. Tijdens mijn werk ben ik ook lid geworden van de FNV en ook bij de bond had ik verschillende functies, ook gekozen functies.

Waarom ik kies voor Beter Voor Dordt

Sinds vier jaar ben ik in contact gekomen met BVD en kon hier ook gelijk mijn mening delen.

BVD is voor mij dan ook de partij met het beste programma waar ik mezelf graag bij aansluit. De afgelopen jaren heeft BVD meer dan normaal bewezen dat het de grootste partij hoort te zijn.

Wat wil ik bereiken

Als Dordtenaar heb ik altijd wel op- of aanmerkingen. Maar ik heb tevens de wens om hier wat aan te doen. Daarom wil ik samen met BVD uitvoer geven aan het bewerkstellen om de grootste partij te blijven.

Mijn woongebied is Stadspolder, maar heel Dordt gaat aan mijn hart.

Wijk: Stadspolders