Op maandag 15 april overleed tot ons grote verdriet, onze vriend, en oud-fractiegenoot, Gerrie Hüsen.
Ger was een oer-Dordtenaar en familieman, wiens hart altijd lag bij de sport en het onderwijs.

Het was bijzonder eervol en betekenisvol om Ger na zijn pensionering als directeur van een basisschool nog een aantal jaren als raadslid voor onze stad te zien optreden.
Met zijn grote betrokkenheid bij de stad, zijn verbindende kwaliteiten en vriendelijke uitstraling wist hij veel mensen voor zich te winnen.

We treuren mee met het verdriet van zijn familie, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Dordrecht en Dubbeldam verliezen een bijzonder mens die voor velen van grote betekenis is geweest.

Namens het bestuur en de fractie van Beter Voor Dordt,

Piet Sleeking, voorzitter
David Schalken-den Hartog, fractievoorzitter