Gratis busvervoer voor 65+
Beter Voor Dordt is blij dat deze regeling voortgezet kan worden in de nieuwe coalitie. Na het aanschaffen van een pas, kan er door 65-plussers gratis gereisd worden met de bus door Dordrecht. Hiermee wordt gestimuleerd erop uit te gaan en helpen we de verkeersdrukte in de stad te beperken.

DordtPas
Bij Beter Voor Dordt stond het zelfs al in eerdere verkiezingsprogramma’s. Mooi dat deze nu is opgenomen in het coalitieakkoord. Met deze pas willen we kunst, cultuur, sport en recreatieve voorzieningen toegankelijker maken voor alle Dordtenaren. Ook onderzoeken we of gratis busvervoer onderdeel van de Dordtpas kan worden waardoor dit beschikbaar wordt voor een bredere doelgroep.