Een discussie waarin zowel voorstanders als tegenstanders weinig begrip voor elkaar lijken op te kunnen opbrengen. Vuurwerk zorgt voor veel gezelligheid en brengt buren en familie samen. Wat Beter Voor Dordt betreft weegt dit zwaar. Echter, er wordt ook veel overlast ervaren van vuurwerk. Maar het simpelweg verbieden is wat ons betreft niet de juiste oplossing. Het is immers voornamelijk het illegale en dus nu al verboden knalvuurwerk dat voor schade en overlast zorgt. De Burgemeester, Politie en Brandweer zetten zich ieder jaar hard in om illegaal vuurwerk tegen te gaan en overlastgevers van straat te halen. Beter Voor Dordt is blij met deze gerichte en effectieve aanpak en wil dat deze komende jaren voortgezet wordt.
 
Mocht in de toekomst Dordrecht ‘consumentenvuurwerkvrij’ worden, dan vindt Beter Voor Dordt dat er eerst waardige alternatieven geïntroduceerd moeten worden. Bijvoorbeeld een grote vuurwerkshow op het drierivierenpunt voor de stad als compensatie voor een vuurwerkvrije binnenstad. Wellicht kan dit samen met Zwijndrecht en Papendrecht georganiseerd worden. Nu al zijn er vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld in parken en rondom ziekenhuizen en zorginstellingen. Wat Beter Voor Dordt betreft worden deze uitgebreid op locaties waar draagvlak onder omwonenden is.