Er is de afgelopen jaren met Beter Voor Dordt in het college  veel in gang is gezet dat de komende jaren nog doorloopt en ook zijn vruchten zal afwerpen.
We hebben als fractie vooral stilgestaan bij zaken waarvan wij vinden dat die niet Beter Voor Dordt zijn.
Om te beginnen de toekenning van 75 euro als tegemoetkoming voor de alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud.
Het lijkt een gul gebaar maar het is voor de Dordtse inwoners voor een deel een sigaar uit eigen doos omdat de lokale lasten behoorlijk stijgen!
Wat Beter Voor Dordt betreft blijven we streven naar het hebben en houden van lage lokale lasten.
Worden volgend jaar de lokale lasten weer flink verhoogd? Krijgen alle huishoudens dan 2 x 75 euro om die stijging te compenseren?
We hebben een oproep gedaan om niet alleen huishoudens tegemoet te komen maar ook NU met concrete maatregelen voor lokale ondernemers te komen. Zij hebben het in sommige gevallen zwaar door gigantische kostenstijgingen, personeelskrapte en vaak nog de terugbetaling van regelingen die nodig waren om de Corona periode te overleven.

Beter Voor Dordt heeft verder een toezegging gekregen op een plan van aanpak om de binnenstad te vergroenen waardoor ook de hittestress wordt aangepakt.

We hebben onze zorgen uitgesproken over de noodtoestand waarin een aantal maatschappelijke organisaties en verenigingen zich bevinden door de gigantische kostenstijgingen.

Beter Voor Dordt heeft samen met andere partijen een motie ingediend die is aangenomen over een huiskamervoorziening in iedere wijk. Een warme plek waar iedereen binnen kan lopen voor een kop koffie, een praatje en wellicht een maaltijd.

Waar het college zegt zich sterk te maken tegen eenzaamheid en het feit dat iedereen mee moet kunnen doen stopt datzelfde college met de gratis bus voor alle 65 plussers, Onbegrijpelijk! Wij zeggen! Hou alle 65 plussers laagdrempelig mobiel, voorkom vereenzaming, stimuleer ontmoeting en de lokale economie, verminder autogebruik en parkeerdruk!

Beter Voor Dordt maakt zich ook altijd sterk voor de leefbaarheid in de wijken. Zwerfafval en afvaldumpen zijn ons al jaren een doorn in het oog. We hebben de toezegging gekregen dat gekeken gaat worden naar de mogelijkheden om slimme camera’s in te zetten om afvaldumpers op heterdaad te betrappen.

Als laatste hebben we samen met andere partijen een oproep gedaan om sneller meer betaalbare woningen te bouwen voor Dordtenaren die al vele jaren op een woning wachten. De wachtlijsten worden langer en er is meer toestroom van mensen van buiten de stad.

Beter Voor Dordt zal de komende jaren als constructieve oppositiepartij actief de samenwerking zoeken met alle partijen in de Gemeenteraad die zich sterk maken voor een Beter Dordt!