Gewapend met afvalgrijper en oranje afvalzak was Beter Voor Dordt zaterdag 30 oktober in en rond winkelcentrum Crabbehof. Zwerfafval prikken en vooral in gesprek met bewoners constateerden we dat veel mensen al lang in de wijk wonen.
Veel gehoord aandachtspunt is het feit dat mensen de wijkagent en handhavers niet kennen en weinig op straat zien. Het was redelijk schoon, mede omdat o.a. Roger Wagemans als wijkambassadeur met grote regelmaat zwerfafval ruimt. Bedankt Roger.
Dordt Schoon, gezond en Veilig zijn belangrijke speerpunten van Beter Voor Dordt #betervoordordt #crabbehof #schoonheelgewoon