Beter Voor Dordt heeft bij de vaststelling van de begroting voor 2022 aangegeven blij te zijn met het extra geld voor de aanpak van het zwerfafval probleem in onze stad. Zo komen er extra grofvuil ophaaldagen in de wijken, meer mensen om sneller afvaldumpingen op te ruimen en komt er meer handhaving.

Het sportparken programma is kort geleden vastgesteld, we gaan er nog in de commissie over spreken maar er is voor komend jaar geld voor de start van de uitwerking en mede dankzij Beter Voor Dordt ook een eerste budget voor de uitvoering. De sportverenigingen hebben heel veel geduld gehad met de politiek, mooi dat het programma nu samen met hen uitgewerkt kan worden!

Er komt ook extra geld voor meer groenblauwe schoolpleinen. Kinderen kunnen de natuur daardoor dagelijks meer beleven en het is goed voor de biodiversiteit en de waterberging.

Er komt ook meer inzet om richting Den Haag en Europa subsidies binnen te halen die we als Dordrecht kunnen gebruiken op het gebied van oder andere duurzaamheid, klimaat maar ook de stevige inzet om als Dordrecht het vervoer van gevaarlijke uit de stad te verbannen.

Beter Voor Dordt heeft verder aandacht gevraagd voor de sociale en economische effecten van de voortdurende Corona pandemie, bewoners, organisaties en ondernemers moeten wanneer nodig zo goed mogelijk worden ondersteund.

Er is natuurlijk ook uitgebreid gesproken over de noodzaak tot het realiseren van extra woningen, wat Beter Voor Dordt betreft in alle prijsklassen. Er komt, mede gesteund door Beter Voor Dordt een onderzoek naar de mogelijkheden om tijdelijke woningen te realiseren.

Als laatste maar zeker niet onbelangrijk is Beter Voor Dordt blij dat we financieel een gezonde stad zijn met nog steeds lage lokale lasten!