Vorige maand heeft Beter Voor Dordt een goed bezochte wijkbijeenkomst gehouden in Woon- en Zorgcentrum de Merwelanden. De aanleiding was onze enquête die we al eerder uitgezet hebben op de Staart/Merwepolder, waarvan we de respons op een rij hebben gezet. Deze respons hebben we besproken met de buurtbewoners die erg betrokken bleken.

De inbreng van bewoners was zeer uiteenlopend. Zo wordt bijvoorbeeld het inloopspreekuur van de wijkagent gewaardeerd, maar bestaat de wens om deze ook eens in de avond te plannen. We hebben dit aan de wijkagent voorgelegd, net als een aantal andere zaken die bij de wijkagent horen.

Daarnaast frustreert het verkeer richting milieustraat geregeld, omdat dit voor opstopping van de Merwedestraat zorgt. Een extra rijbaan richting HVC, gecombineerd met een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Hunzeweg, zou dit probleem grotendeels kunnen oplossen. Ook bestaat de wens om een extra ‘vluchtweg’ vanaf de Merwedepolder te realiseren. Dit zou het ‘eenvoudigst’ kunnen door een brug te leggen vanaf de Merwedepolder richting Oudelandshoek of door de bestaande fietsbrug aan te passen.

Beter Voor Dordt is aan de slag gegaan met bovengenoemde en andere inbreng van deze avond. We hopen op korte termijn tot eerste resultaten te kunnen komen.

Gelukkig kunnen we concluderen dat over het algemeen het wonen op de Staart een dikke voldoende scoort. Niet zo gek ook, want de Staart, inclusief de Merwedepolder, is een prachtige buurt. Beter Voor Dordt zal zich blijven inzetten om het wonen hier nog aangenamer te maken.